Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

5 năm qua, Quỹ mở nào có lợi nhuận bình quân hàng năm ấn tượng nhất?

24/04/2024Lượt xem 320 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
Nội dung bài viếtmuc luc
1.

Duy trì lợi nhuận 2 con số trong dài hạn

2.

“Quả ngọt” khi kỷ luật đầu tư

Dù không thể nằm ngoài những biến động chung bởi xu hướng giảm của thị trường, nhưng nhiều quỹ mở cổ phiếu vẫn cho thấy là một kênh đầu tư hấp dẫn về dài hạn. Thậm chí ghi nhận lợi nhuận bình quân hàng năm theo 5 năm gần nhất, một quỹ mở cổ phiếu đang cho kết quả lợi nhuận lên tới 19%. Vậy quỹ nào đang dẫn đầu với lợi nhuận hấp dẫn này?

Duy trì lợi nhuận 2 con số trong dài hạn

Thị trường chứng khoán trải qua một tuần nhiều sóng gió với nhiều nhóm cổ phiếu giảm mạnh. Và tất  nhiên, các quỹ cổ phiếu cũng khó tránh khỏi những biến động chung. Mặc dù lợi nhuận của một số quỹ bị ảnh hưởng, tuy nhiên xét về lợi nhuận bình quân hàng năm theo 5 năm gần nhất thì nhiều Quỹ mở cổ phiếu vẫn ghi nhận kết quả khá ấn tượng.

Cụ thể, dẫn đầu là quỹ mở VESAF với lợi nhuận lên tới +18.56%, tiếp theo là quỹ cổ phiếu VEOF - một quỹ mở khác cũng của VinaCapital với lợi nhuận +13,85%. Ngoài ra còn có các quỹ cổ phiếu SSISCA, DCDS, VCBF-BCF lần lượt ghi nhận lợi nhuận trên 10%.

(Các Quỹ VESAF, VEOF, SSISCA, DCDS cập nhật từ 22/04/2019 đến 22/04/2024. Quỹ VCBF-BCF từ 17/04/2019 đến 16/04/2024.)

loi nhuan quy mo co phieu

Chi tiết lợi nhuận một số quỹ mở cổ phiếu trên Fmarket.

Kết quả lợi nhuận này cho thấy tính hiệu quả của đầu tư quỹ mở về mặt dài hạn. Trong ngắn hạn, chứng chỉ quỹ thường sẽ chịu những biến động "cùng chiều" với diễn biến của thị trường chứng khoán, mà chỉ số VN-Index là tham chiếu.


icon-message