Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI (SSISCA)

Giá gần nhất34,661.77 VNDCập nhật ngày 17/04/2024

Với mục tiêu tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư, quỹ SSISCA phân bổ chủ yếu vào cổ phiế của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững. Đồng thời, quỹ cũng đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định đảm bảo khả năng thu hồi vốn và duy trì thu nhập cố định cho Quỹ.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ cổ phiếu SSISCA áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, quỹ có thể phân bổ nhiều hơn vào các cổ phiếu midcap có tiềm năng tăng trưởng cao. Các cổ phiếu mà quỹ lựa chọn là cổ phiểu niêm yết của những công ty có lợi thế cạnh trangh bền vững , năng lực quản trị tốt, tài chính vững mạnh, sở hữu thị phần lớn và có khả năng hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện thị trường không thuận lợi.

Tuy nhiên, dựa trên nhận định của đội ngũ chuyên gia quỹ có nền tảng chuyên môn sâu và am hiểu thị trường sâu sắc, quỹ sẽ linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến ngành nhằm nắm bắt các cơ hội đầu tư tại từng thời điểm.

 

 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 37.47%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 37.47%

Thông tin chi tiết

SSIAM
Cổ phiếu niêm yết, Công cụ có thu nhập cố định
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/04/2024
Trước 14:40 ngày 22/04/2024
0%
SSIAM
Cổ phiếu niêm yết, Công cụ có thu nhập cố định
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/04/2024
Trước 14:40 ngày 22/04/2024
0%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message