Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng động DC (DCDS)

Giá gần nhất79,639.74 VNDCập nhật ngày 29/05/2024

Quỹ DCDS hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng thuộc đa dạng các ngành nghề và vốn hóa. Các doanh nghiệp mà quỹ lựa chọn dựa trên việc xem xét các tiêu chí về tiềm năng tăng trưởng cao, chất lượng tài sản tốt và có mức định giá hấp dẫn.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ DCDS là quỹ đại chúng đầu tiên của Việt Nam hoạt động từ tháng 4/2004. Quỹ cổ phiếu DCDS đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp có nền tảng tốt, sở tiềm năng tăng trưởng cao và được định giá hấp dẫn. Trong điều kiện ổn định, Quỹ có thể phân bổ tỷ lệ đầu tư tối đa 100% tài sản vào cổ phiếu. Tuy nhiên, khi kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán có biến động, Quỹ sẽ thay đổi linh hoạt cơ cấu danh mục bằng cách gia tăng tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu thuộc nhóm ngành phòng thủ hoặc tăng tỷ trọng các tài sản mang tính phòng thủ cao như tiền mặt, tiền gửi, giấy tờ có giá và các công cụ phòng vệ tài chính nhằm tối đã hóa lợi ích của nhà đầu tư và hạn chế rủi ro cho danh mục.

Quỹ DCDS đã và đang củng cố được niềm tin của nhiều nhà đầu tư nhờ bề dày 20 năm kinh nghiệm hoạt động và là một trong những quỹ cổ phiếu có hiệu suất đầu tư tốt trên thị trường. 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 43.71%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 43.71%

Thông tin chi tiết

DCVFM
Cổ phiếu niêm yết, Trái phiếu
Thứ Hai đến Thứ Sáu
31/05/2024
Trước 14:30 ngày 30/05/2024
0%
DCVFM
Cổ phiếu niêm yết, Trái phiếu
Thứ Hai đến Thứ Sáu
31/05/2024
Trước 14:30 ngày 30/05/2024
0%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message