Hiệu suất quỹ mở
SSISCA top 1SSISCA top 11713325140761

Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu

Quỹ mở là gì?
Lợi nhuận 12 tháng gần nhấtLợi nhuận 12 tháng gần nhất
SSISCA
SSISCA

Quỹ cổ phiếu

+36.93%
Xem biểu đồ
Lợi nhuận bình quân hàng năm (theo 3 năm)Lợi nhuận bình quân hàng năm Lợi nhuận bình quân hàng năm (theo 3 năm)
VESAF
VESAF

Quỹ cổ phiếu

+13.66%
Xem biểu đồ
CCQ/Loại quỹTổ chức phát hànhGiá gần nhất
Lợi nhuận 1 năm
gần nhất
LN bình quân
hàng năm
(Theo 3 năm)
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
VINACAPITAL 27,737.01

Theo NAV tại 15/04

30.31 % 13.66% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
SSIAM 34,467.25

Theo NAV tại 15/04

36.93 % 11.67% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
VINACAPITAL 27,644.84

Theo NAV tại 15/04

28.34 % 11.51% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
BAOVIETFUND 19,166

Theo NAV tại 11/04

24.08 % 9.26% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
VIETCOMBANK FUND 31,020.1

Theo NAV tại 15/04

21.8 % 8.38% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
DCVFM 71,484.54

Theo NAV tại 15/04

34.13 % 7.04% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
MIRAE ASSET 15,360.26

Theo NAV tại 15/04

24.64 % 6.34% Mua
Tên quỹ
Lợi nhuận 1 năm
gần nhất
LN bình quân
hàng năm
(theo 3 năm)
logo-issuer
Theo NAV tại 15/04
30.31%
13.66% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 15/04
36.93%
11.67% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 15/04
28.34%
11.51% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 11/04
24.08%
9.26% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 15/04
21.8%
8.38% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 15/04
34.13%
7.04% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 15/04
24.64%
6.34% Mua
icon-message