Giới thiệu fmarket

Fincorp

Fmarket là nền tảng đầu tư chuyên nghiệp tập trung nhiều quỹ mở nhất tại Việt Nam.

Nhà đầu tư chỉ mở duy nhất một tài khoản trên Fmarket có thể dễ dàng tham khảo toàn bộ thông tin thị trường quỹ mở và thuận tiện giao dịch chứng chỉ quỹ phù hợp từ các công ty Quản lý Quỹ hàng đầu.

50+

Sản phẩm quỹ

150.000+

Người dùng

2.000+ tỷ

Giá trị mua

Trải nghiệm giao dịch quỹ mở trên Fmarket

Giao dịch tất cả quỹ mở chỉ trên một tài khoản

Nhà đầu tư có thể quản lý danh mục đầu tư nhiều quỹ mở cùng lúc chỉ với một tài khoản duy nhất trên Fmarket.

Hoàn toàn
miễn phí

Fmarket không thu bất kỳ khoản phí nào từ Nhà đầu tư.

Tích hợp toàn bộ thông tin thị trường quỹ mở

Tham khảo đầy đủ và liên tục thông tin về thị trường quỹ (lợi nhuận, biểu phí, tài liệu quỹ…)

Đầu tư hiệu quả với nhiều công cụ hỗ trợ

Nhiều công cụ tài chính hỗ trợ người dùng dễ dàng quản lý danh mục và đầu tư hiệu quả.

Hoạt động của chúng tôi

Fmarket nỗ lực nghiên cứu giải pháp công nghệ mới, chủ động kết nối các tổ chức tài chính nhằm đưa những sản phẩm tài chính chuyên nghiệp đến gần với người dùng.

Tầm nhìn của chúng tôi

NỀN TẢNG TẬP TRUNG QUỸ MỞNền tảng số một Việt Nam
icon-message