Ứng dụng đầu tư quỹ mở hàng đầu Việt Nam

được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép ngày 02/04/2018.
down app
iOS & Android
Quỹ mởQuỹ mở
50+

Sản phẩm quỹ

150.000+

Người dùng

2.000+ tỷ

Giá trị mua

Hiệu suất đầu tư quỹ mở

CCQ/Loại quỹTổ chức phát hànhGiá gần nhất
Lợi nhuận 6 tháng
gần nhất
LN bình quân
hàng năm
(Theo 3 năm)
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
VINACAPITAL 31,092.57

Theo NAV tại 17/07

18.81 % 13.53% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
SSIAM 39,520.56

Theo NAV tại 17/07

26.22 % 12.07% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
BAOVIETFUND 21,153

Theo NAV tại 15/07

20.67 % 11.14% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
VINACAPITAL 30,047.44

Theo NAV tại 17/07

16.49 % 10.71% Mua
logo-issuer
Quỹ cân bằng
VIETCOMBANK FUND 31,766.29

Theo NAV tại 17/07

12.6 % 8.74% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
VIETCOMBANK FUND 33,715.67

Theo NAV tại 17/07

16.06 % 8.08% Mua
logo-issuer
Quỹ trái phiếu
VIETCOMBANK FUND 14,097.9

Theo NAV tại 17/07

4.33 % 8.07% Mua
Tên quỹ
Lợi nhuận 6 tháng
gần nhất
LN bình quân
hàng năm
(theo 3 năm)
logo-issuer
Theo NAV tại 17/07
18.81%
13.53% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 17/07
26.22%
12.07% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 15/07
20.67%
11.14% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 17/07
16.49%
10.71% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 17/07
12.6%
8.74% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 17/07
16.06%
8.08% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 17/07
4.33%
8.07% Mua

Bắt đầu ngay chỉ với 3 bước

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký và xác thực tài khoản trực tuyến

Đầu tư

Đầu tư

Lựa chọn các sản phẩm mang lại lợi tức cao từ các quỹ đầu tư hàng đầu

Quản lý tài sản

Quản lý tài sản

Theo dõi tài sản thuận tiện và giao dịch dễ dàng

Đầu tư linh hoạt

Đầu tư chứng chỉ quỹ chưa bao giờ dễ dàng hơn. Tại fmarket, bạn có thể bắt đầu hành trình đầu tư vào các quỹ mở hàng đầu tại Việt Nam với số vốn phù hợp với khả năng của mình một cách linh hoạt và chủ động.

Lợi nhuận
Hấp dẫn
Thời gian
Linh Động
Bắt đầu với 100k
Ứng dụng đầu tư quỹ mở
icon-message
icon scroll top