Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

Quỹ trái phiếu mới của IPAAM thiết kế cho nhu cầu đầu tư ngắn hạn

19/12/2023Lượt xem 118 Views
Chia sẻfacebooklinkedin

Từ ngày 08/11/2023, Fmarket chính thức phân phối chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt VND (VNDCF) do Công Ty Quản Lý Quỹ IPA (IPAAM) quản lý. Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối ưu lợi nhuận cho dòng tiền nhàn rỗi ngắn hạn của Nhà đầu tư thông qua việc tập trung đầu tư vào danh mục trái phiếu niêm yết, các chứng chỉ tiền gửi của tổ chức phát hành uy tín và các giấy tờ có giá khác. Quỹ VNDCF là lựa chọn phù hợp cho nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư ngắn hạn (dưới 6 tháng) với các ưu điểm:

  • Kỳ vọng lợi nhuận tốt hơn so với mức lợi tức gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn

icon-message