Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

Quỹ DCDE chia lợi tức và những thông tin cần nắm

29/05/2024Lượt xem 1036 Views
Chia sẻfacebooklinkedin

Quỹ đầu tư Cổ phiếu tập trung cổ tức DC (DCDE) chính thức thông báo chi trả lợi tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%, tương đương 1 chứng chỉ quỹ DCDE được nhận 1.300 VND.

Quyết định chia lợi tức của quỹ nhằm mang lại cho nhà đầu tư dòng thu nhập tiền mặt hàng năm, đồng thời phần tài sản còn lại trong danh mục là các cổ phiếu vẫn tiếp tục có cơ hội tăng trưởng vốn thông qua sự phát triển của thị trường chứng khoán. Mục tiêu này nhằm hỗ trợ nhà đầu tư đạt được cả thu nhập định kỳ lẫn tăng trưởng dài hạn từ khoản đầu tư vào quỹ.

FAQs - QUỸ DCDE CHIA LỢI TỨC 

1. Thời gian chia lợi tức diễn ra như thế nào?

Nhà đầu tham khảo chi tiết thời gian chi trả lợi tức của quỹ mở DCDE cụ thể như sau: 

thông tin về quỹ dcde chia cổ tức 

Chi tiết thời gian chi trả lợi tức của quỹ mở DCDE. Ảnh: Fmarket

2. Giá (NAV) của quỹ sẽ thay đổi sau khi chia lợi tức không?

Có, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền lợi tức được phân phối. Khi lợi tức được trả bằng tiền mặt, số tiền này sẽ được rút ra từ tổng tài sản của quỹ, dẫn đến giảm tổng giá trị tài sản ròng (NAV) và giảm giá trị NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ).

Ví dụ:


icon-message