Tài chính cá nhân

search
fmarket communityfmarket community

Nghịch lý ? Vì ai cũng muốn giàu nhanh có phải vì thế mà ai cũng nghèo lâu?

18/08/2020Lượt xem 168 Views
Chia sẻfacebooklinkedin

Quy luật của tự nhiên là con người phải biết lật, biết bò, biết đứng sau đó mới có thể đi và chạy. Cũng như khoa học đã chứng minh để thành thục một kỹ năng con người ta cần đến 10.000 giờ luyện tập có chủ đích. Ấy vậy mà với kỹ năng làm giàu người ta lại muốn một bước thành tài ngay.


icon-message