fmarket communityfmarket community

Fmarket chính thức phân phối Chứng chỉ quỹ VINACAPITAL-VMEEF

03/11/2023Lượt xem 56 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
https://files.fmarket.vn/pro/blog/resize/chung-chi-quy-mo-vinacapital-vmeef_main.png

Từ ngày 03/11/2023, Fmarket chính thức phân phối chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF). Theo đó, Quỹ VINACAPITAL-VMEEF sẽ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu có triển vọng tốt về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn, gắn liền với các động lực phát triển kinh tế dài hạn của Việt Nam như xu hướng đô thị hóa, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và nền kinh tế số. Để thực hiện mục tiêu tối lưu lợi nhuận cao hơn mức tăng trưởng của VN-Index khi đầu tư dài hạn, Quỹ VINACAPITAL-VMEEF sẽ tập trung chiến lược đầu tư vào các doanh nghiệp dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi và đổi mới ở những ngành then chốt như hàng tiêu dùng, y tế, dịch vụ tài chính, công nghệ, năng lượng tái tạo, hạ tầng...  được mua vào ở mức giá hợp lý. Với chiến lược và mục tiêu trên, Quỹ VINACAPITAL-VMEEF sẽ có mức rủi ro trung bình đến cao, phù hợp với nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cao, có ý định đầu tư trung và dài hạn, chấp nhận biến động ngắn hạn của thị trường.

VINACAPITAL-VMEEF

Thông tin quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VMEEF

Bà Nguyễn Hoài Thu, CFA, Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư chứng khoán của VinaCapital cho biết: "Chúng tôi tin rằng những lĩnh vực này sẽ hưởng lợi từ xu thế dài hạn của đô thị hóa, số hóa và phát triển bền vững. Quỹ VINACAPITAL-VMEEF tận dụng lợi thế kinh nghiệm chuyên môn sâu, mạng lưới kinh doanh rộng khắp và quy trình đầu tư chuẩn mực của VinaCapital để nhận diện các doanh nghiệp tốt nhất, từ đó mang đến lợi nhuận vượt trội trong dài hạn cho nhà đầu tư". Trên đây là những thông tin về Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF).

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin, Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với Fmarket qua:


Tin tức

icon-message