Tài chính cá nhân

search
fmarket communityfmarket community

Có tiền nhàn rỗi, Gen Z nên mua xe hay đầu tư ?

02/12/2022Lượt xem 255 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
Nội dung bài viếtmuc luc
1.

Bảng cân đối tài chính cá nhân và cấu phần

2.

Cân đối tài chính cá nhân như thế nào?

 • 2. 1.

  Bước 1: Đảm bảo rằng bạn có một quỹ khẩn cấp

 • 2. 2.

  Bước 2: Liệt kê tài sản của bạn theo thứ tự thanh khoản giảm dần

 • 2. 3.

  Bước 3: Liệt kê các khoản nợ của bạn

 • 2. 4.

  Bước 4: Tính giá trị tài sản ròng

 • 2. 5.

  Bước 5: Phân tích bảng cân đối tài chính

3.

Vậy nên mua xe hay đầu tư?

Thế hệ Gen Z ngày nay có tư duy chủ động trong việc gia tăng tài sản, tích lũy đầu tư nhưng cũng rất mạnh dạn trong các khoản chi tiêu, đáp ứng nhu cầu bản thân. Do vậy, khi có được một khoản tiền nhàn rỗi nhất định, họ thường phân vân trước sự lựa chọn nên mua xe hay đầu tư. Để đưa ra được quyết định đúng đắn, các bạn trẻ phải cân nhắc dựa vào bảng cân đối tài chính cá nhân.

Bảng cân đối tài chính cá nhân và cấu phần

Bảng cân đối tài chính là bảng thống kê tình hình tài chính của một cá nhân vào một thời điểm nhất định, bao gồm 4 cấu phần chính:

 1. Thu nhập
 2. Chi tiêu
 3. Các loại tài sản

Với tài sản, chúng ta có thể chia làm 2 loại là tài sản đầu tư và tài sản tiêu dùng. Chẳng hạn, nếu bạn có một chiếc xe và bạn dùng nó để chạy taxi thì nó sẽ được xếp vào loại tài sản đầu tư giúp bạn tạo ra nguồn thu nhập. Còn nếu bạn chỉ dùng để phục vụ nhu cầu cá nhân, xe này sẽ được xếp vào loại tài sản tiêu dùng. Loại tài sản này có thể phát sinh nhiều khoản chi phí khác như tiền bảo dưỡng…


  icon-message