Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

Nghị định 65: Thách thức hay cơ hội?

30/09/2022Lượt xem 115 Views
Chia sẻfacebooklinkedin

Những điều khoản mới của Nghị định 65 về việc thắt chặt các quy định phát hành trái phiếu đã và đang có những tác động tới thị trường chứng khoán. Để đánh giá Nghị định 65 là cơ hội hay thách thức, Bà Dương Kim Anh, Đồng Giám đốc Đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) đã có những chia sẻ liên quan đến vấn đề này tại Talk show Phố Tài chính phát sóng trên VTV8.

ba Duong Kim Anh

Bà Dương Kim Anh, Đồng Giám đốc Đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ VCBF tại chương trình Phố Tài Chính

Những thay đổi và bổ sung tại Nghị định 65 sẽ tác động như thế nào đến Nhà đầu tư nhỏ lẻ?

Theo Bà Dương Kim Anh những thay đổi và bổ sung của Nghị định 65 là những thay đổi căn bản. Cụ thể:

  • Nghị định 65 hướng dẫn rõ hơn về cách xác định nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp dựa trên giá trị giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong khoảng thời gian trước đây.
  • Đưa ra những quyết định chặt chẽ hơn về hồ sơ phát hành, điều kiện phát hành của các doanh nghiệp.
  • Yêu cầu tất cả những trái phiếu phát hành riêng lẻ sẽ phải được lưu ký tập trung ở trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), đồng thời đưa ra một lộ trình cụ thể cho việc giao dịch trên thị trường thứ cấp các trái phiếu này ở trên Sở giao dịch.

icon-message