fmarket communityfmarket community

Ngân hàng giám sát là gì? Các tiêu chuẩn để trở thành ngân hàng giám sát quỹ?

18/05/2022Lượt xem 42 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
https://files.fmarket.vn/pro/blog/2022/05/ngan-hang-giam-sat-la-gi-1.jpg
Nội dung bài viếtmuc luc
1.

Ngân hàng giám sát là gì?

2.

Nghĩa vụ của ngân hàng giám sát là gì?

3.

Các điều kiện để trở thành NHGS

Với các NĐT đang quan tâm và có nhu cầu với việc đầu tư quỹ mở, thuật ngữ ngân hàng giám sát sẽ xuất hiện khá phổ biến trong quá trình tìm hiểu thông tin. Vậy ngân hàng giám sát là gì? Ngân hàng giám sát có những vai trò gì với quỹ đầu tư cũng như làm thế nào để một đơn vị có thể trở thành ngân hàng giám sát? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Ngân hàng giám sát là gì?

Ngân hàng giám sát (NHGS) hay còn được biết đến là Supervisory banks. Theo khoản 1 Điều 116 Luật chứng khoán năm 2019 của Việt Nam quy định: Ngân hàng giám sát là ngân hàng thương mại có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.

Nghĩa vụ của ngân hàng giám sát là gì?

Ngân hàng giám sát sẽ thực hiện nhiều công việc khác nhau trong đó có việc trở thành trung tâm lưu ký chứng khoán. Thực hiện các việc lưu ký tài sản cho quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán, quản lý một cách tách biệt các tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán và các tài sản khác của ngân hàng giám sát. Thực hiện việc giám sát một cách sâu sát để đảm bảo công ty quản lý quỹ, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty đầu tư chứng khoán quản lý tài sản của công ty tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán. Tiến hành các thủ tục tài chính liên quan đến hoạt động của quỹ đại chúng như thu, chi, thanh toán và chuyển giao tiền, chứng khoán theo yêu cầu hợp pháp của công ty quản lý quỹ hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty đầu tư chứng khoán;

ngân hàng giám sát là gì

Thực hiện các thủ tục thẩm định và xác nhận báo cáo do công ty quản lý quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán lập có liên quan đến quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán. Bên cạnh đó, ngân hàng giám sát cũng là đơn vị thực hiện giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo và công bố thông tin của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật. Xem xét và báo cáo với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khi phát hiện công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán. Thực hiện các công việc đối chiếu sổ kế toán, báo cáo tài chính và các hoạt động giao dịch của quỹ đại chúng một cách định kỳ theo quy định pháp luật. Tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ khác theo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán.

Xem thêm: Chứng chỉ quỹ mở - Hình thức đầu tư 'lạ' đối với NĐT

Các điều kiện để trở thành NHGS

Từ khái niệm trên có thể thấy, ngân hàng giám sát là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát các hoạt động của một quỹ. Chính vì điều đó, các yêu cầu để có thể trở thành ngân hàng giám sát cũng được đánh giá là khá khắt khe: - Ngân hàng phải hoàn toàn độc lập với công ty quản lý quỹ mà ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sát. - Ngân hàng thương mại phải có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. - Các thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban điều hành và nhân viên của ngân hàng sẽ là bộ phận chịu giám sát trực tiếp cũng như làm nhiệm vụ bảo quản tài sản quỹ và giám sát hoạt động quản lý tài sản của công ty quản lý quỹ. Tất cả các cá nhân này không được là người có liên quan hoặc tham gia điều hành, quản trị công ty quản lý quỹ hoặc có quan hệ sở hữu, tham gia góp vốn, nắm giữ cổ phần, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ mà ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ giám sát và ngược lại. - Ngân hàng giám sát, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban điều hành và nhân viên nghiệp vụ không được là các đối tác mua, bán trong giao dịch mua, bán tài sản của quỹ đầu tư (ngoại trừ trường hợp các giao dịch ngoại hối phù hợp với qui định của pháp luật liên quan, hoặc các giao dịch chứng khoán thực hiện thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán). - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề khiến cho ngân hàng không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định trên, trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh, ngân hàng phải thông báo cho công ty quản lý quĩ và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

quỹ đầu cơ là gì

Một trong những điểm quan trọng nhất cần lưu tâm để đạt điều kiện trở thành ngân hàng giám sát là ngân hàng phải có ít nhất 2 nhân viên có các chứng chỉ sau đây:

  • Chứng chỉ về pháp luật chứng khoán.
  • Chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán; hoặc đã có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán hoặc đã thi đạt chứng chỉ quốc tế về phân tích đầu tư chứng khoán CFA từ bậc 1 trở lên (Chartered Financial Analyst level 1), CIIA (Certified International Investment Analyst) từ bậc 1 trở lên, hoặc chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán cấp tại các quốc gia là thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
  • Chứng chỉ kế toán, hoặc chứng chỉ kế toán trưởng, hoặc kiểm toán, hoặc đã có các chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CPA (Certified Public Accountants), CA (Chartered Accountants), ACA (Associate Chartered Accountants).

Quỹ mở là một trong những quỹ đầu tư rất được các NĐT đầu tư tài chính chú tâm và lựa chọn trong nhiều năm trở lại đây. Quản lý quỹ mở một cách hợp lý sẽ giúp các công ty quản lý quỹ gia tăng được uy tín trên thị trường và thu hút nhiều hơn các NĐT. Để đảm bảo được điều đó, ngân hàng giám sát chính là đơn vị theo sát và thực hiện các thủ tục liên quan bên cạnh việc giám sát để đảm bảo quỹ đang hoạt động tốt và mọi hoạt động đều diễn ra một cách minh bạch. Truy cập vào Fmarket để có thể tìm hiểu thêm thông tin về hiệu suất đầu tư của các quỹ mở uy tín đang có mặt trên thị trường.

Xem thêm:


icon-message