Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

Mua chứng chỉ quỹ, tiền và tài sản của tôi có an toàn không?

10/04/2024Lượt xem 328 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
Nội dung bài viếtmuc luc
1.

Tiền của Nhà đầu tư mua quỹ ai giữ?

2.

Đại lý phân phối (ĐLPP) có chức năng gì?

3.

Trung tâm lưu ký chứng khoán có chức năng gì?

4.

Công ty Quản lý Quỹ làm gì?

5.

Có khi nào quỹ phá sản không?

6.

Giá CCQ (NAV) do ai quyết định?

7.

Nếu ĐLPP (như Fmarket) dừng hoạt động thì sao?

Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng xem cơ chế giám sát quỹ mở của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK NN).

dau tu quy mo co an toan 

Lưu ý: Trên đây là mô hình giám sát giao dịch chứng chỉ quỹ thông qua các Đại lý phân phối được UBCK NN cấp phép

Tiền của Nhà đầu tư mua quỹ ai giữ?

Tiền của Nhà đầu tư mua quỹ được chuyển vào Ngân Hàng giám sát (NHGS).

NHGS có trách nhiệm quản lý tài sản của quỹ.

Như vậy tiền và tài sản của quỹ hoàn toàn tách biệt với hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ (QLQ). Nên ngay cả khi Công ty QLQ thua lỗ hay phá sản thì tài sản của Khách vẫn còn nguyên tại NHGS và lưu ký thông tin đầy đủ trên Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Do đó, thực tế hiện nay nhiều Công ty QLQ vẫn lỗ hoạt động (vì mảng quỹ tại Việt Nam còn mới và nhỏ) nhưng quỹ vẫn lời.

Đại lý phân phối (ĐLPP) có chức năng gì?

ĐLPP như Fmarket (cũng giống như các Công ty Chứng khoán) chỉ làm chức năng tiếp nhận lệnh và hỗ trợ Nhà đầu tư.


icon-message