Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

Hệ số Beta là gì? Ý nghĩa và ứng dụng của hệ số Beta trong thực tế

22/04/2022Lượt xem 388 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
Nội dung bài viếtmuc luc
1.

Hệ số Beta là gì?

2.

Hệ số Beta được tính như thế nào?

  • 2. 1.

    Công thức tính hệ số Beta được quy định như sau:

  • 2. 2.

    Và tỷ suất sinh lời được tính như sau:

3.

Ý nghĩa của hệ số Beta là gì?

4.

Tại sao hệ số Beta được quan tâm trong thị trường chứng khoán?

Hệ số Beta là gì? Thị trường chứng khoán luôn được đánh giá là kênh đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn. Chính vì vậy, khi tham gia đầu tư thị trường này, các NĐT thường rất cẩn trọng và có những tính toán chi tiết về mức độ rủi ro phải đánh đổi. Để tính được con số đó, các NĐT sẽ dùng đến hệ số Beta. Vậy cụ thể hệ số Beta là gì? Hệ số này có ý nghĩa như thế nào với chứng khoán và cách tính ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Hệ số Beta là gì?

Hệ số beta trong chứng khoán có thể được hiểu là hệ số đo lường mức biến động hay thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán riêng lẻ trong một tổng thể tương quan với mức biến động, rủi ro chung của toàn bộ thị trường chứng khoán. Thông qua hệ số Beta, NĐT có thể xác định được đối tượng đầu tư phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của mình.

Hệ số Beta là gì?

Hệ số Beta được tính như thế nào?

Hệ số Beta được sử dụng trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) để tính toán tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một tài sản dựa vào hệ số beta của nó và tỷ suất sinh lời trên thị trường.

Công thức tính hệ số Beta được quy định như sau:

Hệ số beta (β) = Cov (Re, Rm) / Var (Rm)

Trong đó quy ước:


icon-message