fmarket communityfmarket community

Danh mục đầu tư là gì? Vai trò của danh mục với hiệu quả đầu tư

02/03/2023Lượt xem 92 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
https://files.fmarket.vn/pro/blog/2023/03/phuong-phap-quan-ly-danh-muc-dau-tu-giup-toi-da-loi-nhuan-cho-nguoi-dung.jpg
Nội dung bài viếtmuc luc
1.

Danh mục đầu tư là gì?

2.

Vai trò của việc xây dựng danh mục đầu tư

 • 2. 1.

  Tối đa hóa lợi nhuận

 • 2. 2.

  Giảm thiểu rủi ro

 • 2. 3.

  Phù hợp trong từng giai đoạn

3.

Danh mục đầu tư quỹ mở

Danh mục đầu tư là một trong những mối quan tâm của hầu hết các Nhà đầu tư, nhất là với những người mới tham gia thị trường.  Việc xem xét và đánh giá danh mục đóng vai trò quan trọng trong quyết định đầu tư của họ. Vậy danh mục đầu tư là gì? Cách phân bổ danh mục đầu tư như thế nào để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư?  Để trả lời cho những thắc mắc này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời trong bài viết sau.

Danh mục đầu tư là gì?

Danh mục đầu tư được hiểu là cơ cấu đầu tư, tức là sự kết hợp nhiều loại tài sản khác nhau nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. Mỗi nhà đầu tư nên phân bổ tài sản vào nhiều hình thức đầu tư khác nhau: vàng, ngoại tệ, bất động sản, trái phiếu, cổ phiếu, quỹ mở....  Nếu bạn chỉ đầu tư vào một loại tài sản thì nên đa dạng hóa trên chính loại tài sản đó.

Vai trò của việc xây dựng danh mục đầu tư

DANH MỤC ĐẦU TƯ LÀ GÌ

Tối đa hóa lợi nhuận

Lợi nhuận luôn là mục tiêu cuối cùng của bất kỳ các hoạt động đầu tư nào. Việc xây dựng danh mục đầu tư sẽ giúp Nhà đầu tư đánh giá được khả năng tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực để ưu tiên phân bổ tỷ lệ những nhóm ngành này vào danh mục đầu tư của mình.  Từ đó, Nhà đầu tư có nhiều cơ hội để thu về lợi nhuận, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

Giảm thiểu rủi ro

Hầu hết Nhà đầu tư đều xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng nhằm kiểm soát rủi ro.  Trong trường hợp một số ngành đi xuống hay một số loại hình thức đầu tư biến động thì việc đa dạng danh mục sẽ giúp Nhà đầu tư bù trừ rủi ro giữa các loại tài sản với nhau, từ đó giảm thiểu hệ quả rủi ro về mức thấp nhất.

Phù hợp trong từng giai đoạn

Danh mục đầu tư sẽ được phân tích và đánh giá thường xuyên. Bởi thị trường luôn biến động, thậm chí mục tiêu tài chính của mỗi người cũng sẽ thay đổi theo từng giai đoạn khác nhau. Vì vậy, thông qua xây dựng danh mục, Nhà đầu tư dễ dàng điều chỉnh lại tỷ lệ các loại tài sản hoặc nhóm ngành để phù hợp hơn trong từng giai đoạn.

Danh mục đầu tư quỹ mở

Với hình thức đầu tư Qũy mở, Nhà đầu tư có thể đa dạng danh mục dựa trên nhiều tiêu chính, chẳng hạn đa dạng danh mục dựa trên các loại quỹ: Quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu hoặc quỹ cân bằng; đa dạng các sản phẩm quỹ dựa trên đơn vị phát hành … Mỗi quỹ sẽ có những danh mục đầu tư khác nhau: phân bổ tài sản theo nhóm ngành hoặc phân bổ theo loại tài sản. Danh mục đầu tư được cơ cấu dựa trên chiến lược đầu tư và mục tiêu của quỹ. Khác với các loại hình đầu tư khác, việc đa dạng danh mục đầu tư quỹ mở đã được đội ngũ chuyên gia quỹ thực hiện dựa trên phân tích và nghiên cứu chuyên sâu. Nhà đầu tư có thể xem danh mục đầu tư của từng quỹ tại website chính thức của Công ty Quản lý Quỹ. Hoặc thay vì phải vào website từng quỹ, Nhà đầu tư có thể xem danh mục đầu tư của nhiều Quỹ khác nhau ngay trên một nên tảng duy nhất là Fmarket.

Tại đây, các thông tin danh mục Quỹ được cập nhật một cách chi tiết, bao gồm:

 • Danh mục đầu tư lớn (top 10)
 • Tỉ lệ tài sản phân bổ theo ngành
 • Tỉ lệ theo loại tài sản

Dựa trên xem xét, đánh giá việc phân bổ danh mục của mỗi Quỹ, Nhà đầu tư có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn đầu tư phù hợp.

Xem thêm:


icon-message