Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

Cổ tức là gì? Tìm hiểu các hình thức chia cổ tức

21/06/2024Lượt xem 100 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
Nội dung bài viếtmuc luc
1.

Cổ tức là gì?

2.

Các hình thức chi trả cổ tức phổ biến

 • 2. 1.

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

 • 2. 2.

  Trả cổ tức bằng cổ phiếu

 • 2. 3.

  Trả cổ tức bằng hàng hóa

 • 2. 4.

  Trả cổ tức đặc biệt

3.

Nên chọn trả cổ tức bằng tiền mặt hay trả cổ tức bằng cổ phiếu?

Cổ tức là một thuật ngữ phổ biến trong thị trường chứng khoán, đây là một khoản lợi nhuận mà Nhà đầu tư nhận được khi đầu tư. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, bài viết dưới đây sẽ cập nhật các thông tin chi tiết về cổ tức, bao gồm cổ tức là gì, các hình thức chi trả cổ tức phổ biến nhằm giúp nhà đầu tư hiểu cặn kẽ hơn về thuật ngữ này.

Cổ tức là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng mà doanh nghiệp trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc tài sản khác trích từ nguồn lợi nhuận của công ty sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính.

Để hiểu cổ tức là gì, Nhà đầu tư có thể hình dung đơn giản như sau, mỗi năm công ty sẽ tạo ra được một khoản lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (lợi nhuận sau thuế). Một phần lợi nhuận có thể được công ty sử dụng để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, lập quỹ dự phòng và phần lợi nhuận còn lại sẽ được chia cho cổ đông. Số tiền được trích để chi trả cho cổ đông này được gọi là cổ tức.

cổ tức là khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được

Cổ tức là gì là mối quan tâm của nhiều người khi tìm hiểu về đầu tư. Ảnh: Fmarket

Các hình thức chi trả cổ tức phổ biến

Cổ tức có thể được chi trả theo nhiều hình thức khác nhau. Mỗi hình thức sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, cụ thể như sau:

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt là một hình thức chi trả cổ tức phổ biến, tức công ty sẽ trả tiền mặt trực tiếp cho cổ đông. Ưu điểm của hình thức này là cổ đông sẽ nhận được một khoản tiền mặt nhất định tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu. Tuy nhiên, đối với công ty, việc phải chuẩn bị một lượng tiền mặt để trả cho cổ đông có thể là một gánh nặng tài chính. 


icon-message