Tài chính cá nhân

search
fmarket communityfmarket community

20 sai lầm phổ biến của các nhà đầu tư tài chính (phần II)

14/12/2023Lượt xem 148 Views
Chia sẻfacebooklinkedin

Trong đầu tư, sai lầm có thể là những bài học giá trị giúp Nhà đầu tư có thêm kinh nghiệm và kiến thức.

Tuy nhiên, sẽ có những sai lầm phải trả "giá đắt" khiến Nhà đâu tư sợ hãi hoặc từ bỏ thị trường.


icon-message