fmarket communityfmarket community

20 sai lầm phổ biến của các nhà đầu tư tài chính (phần II)

14/12/2023Lượt xem 56 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
https://files.fmarket.vn/pro/blog/resize/Green-Simple-Money-Investment-Tips-YouTube-Thumbnail_main.png

Trong đầu tư, sai lầm có thể là những bài học giá trị giúp Nhà đầu tư có thêm kinh nghiệm và kiến thức.

Tuy nhiên, sẽ có những sai lầm phải trả "giá đắt" khiến Nhà đâu tư sợ hãi hoặc từ bỏ thị trường.

Vì vậy, với những Nhà đầu tư không có kiến thức và kinh nghiệm, việc lựa chọn đầu tư thông qua quỹ mở là cách an toàn nhất để vừa đạt được mục tiêu tài chính vừa có thời gian chuyên tâm vào gia đình và cuộc sống.

 


icon-message