fmarket communityfmarket community

“Ưu đãi Kép” cho dịch vụ Fmarket x Woori Bank

31/03/2023Lượt xem 21 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
https://files.fmarket.vn/pro/blog/resize/Fcenter_main.png

  1. Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trên WON App cho việc mua chứng chỉ quỹ trên Fmarket sẽ được miễn phí chuyển khoản cho các giao dịch này.
  2. Khách hàng được ưu đãi hoàn tiền như sau:

(a) Áp dụng cho giao dịch thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ (mua thường/ mua định kỳ) trên Fmarket với giá trị từ 1.000.000 đồng. (b) Áp dụng cho trường hợp Khách hàng đăng ký dịch vụ “chuyển tiền tự động” trên WON App cho việc thanh toán giao dịch mua định kỳ (SIP) trên Fmarket và có phát sinh 01 giao dịch “chuyển tiền tự động” cho việc thanh toán SIP có giá trị từ 100.000 đồng. ∗∗∗ Hoàn tiền 30.000 đồng khi Khách hàng thỏa mãn điều kiện (a); Hoàn tiền 60.000 đồng cho trường hợp Khách hàng thỏa mãn cả hai điều kiện (a) và (b). Khách hàng của chương trình ưu đãi :

  • Khách hàng là người Việt Nam, sử dụng dịch vụ thanh toán trên WON App cho việc thanh toán tiền mua CCQ trên Fmarket.
  • Sử dụng tài khoản thanh toán của chính Khách hàng mở tại Woori Bank để thực hiện các giao dịch.
  • Đáp ứng các điều kiện của chương trình ưu đãi.

Lưu ý:

– Ưu đãi miễn phí chuyển khoản kéo dài từ 24/03/2023 đến 31/12/2023.

– Ưu đãi hoàn tiền kéo dài từ 24/03/2023 đến 30/06/2023. Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết số lượng quà tặng. Mỗi khách hàng hợp lệ chỉ được hưởng ưu đãi hoàn tối đa 60.000 đồng trong suốt thời gian triển khai chương trình.

– Ưu đãi hoàn tiền được chi trả vào tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại Woori Bank vào thứ Tư hàng tuần cho các Khách hàng đủ điều kiện trong tuần trước đó.

- Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng khi Nhà đầu tư sử dụng nền tảng Fmarket tích hợp trên WON App.

Thông tin liên hệ hỗ trợ WON app: Website: https://retail.woori.com.vn Hotline: 1800-6003  


N/A

icon-message