N/A

search
fmarket communityfmarket community

“Ưu đãi Kép” cho dịch vụ Fmarket x Woori Bank

31/03/2023Lượt xem 155 Views
Chia sẻfacebooklinkedin

  1. Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trên WON App cho việc mua chứng chỉ quỹ trên Fmarket sẽ được miễn phí chuyển khoản cho các giao dịch này.
  2. Khách hàng được ưu đãi hoàn tiền như sau:

(a) Áp dụng cho giao dịch thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ (mua thường/ mua định kỳ) trên Fmarket với giá trị từ 1.000.000 đồng. (b) Áp dụng cho trường hợp Khách hàng đăng ký dịch vụ “chuyển tiền tự động” trên WON App cho việc thanh toán giao dịch mua định kỳ (SIP) trên Fmarket và có phát sinh 01 giao dịch “chuyển tiền tự động” cho việc thanh toán SIP có giá trị từ 100.000 đồng. ∗∗∗ Hoàn tiền 30.000 đồng khi Khách hàng thỏa mãn điều kiện (a); Hoàn tiền 60.000 đồng cho trường hợp Khách hàng thỏa mãn cả hai điều kiện (a) và (b). Khách hàng của chương trình ưu đãi :

  • Khách hàng là người Việt Nam, sử dụng dịch vụ thanh toán trên WON App cho việc thanh toán tiền mua CCQ trên Fmarket.
  • Sử dụng tài khoản thanh toán của chính Khách hàng mở tại Woori Bank để thực hiện các giao dịch.

N/A

icon-message