Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

Tìm hiểu về quỹ mở và các sản phẩm quỹ mở hàng đầu Việt Nam

17/04/2024Lượt xem 227 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
Nội dung bài viếtmuc luc
1.

Tìm hiểu về quỹ mở

 • 1. 1.

  Quỹ mở là gì?

 • 1. 2.

  Có các loại quỹ mở nào?

 • 1. 3.

  Quỹ mở phù hợp với những ai?

 • 1. 4.

  Ưu điểm của quỹ mở

2.

Danh sách quỹ mở của các Công ty Quản lý Quỹ hàng đầu tại Việt Nam

3.

Cách đầu tư vào quỹ mở

Tăng trưởng kinh tế cùng với thu nhập ngày càng cải thiện đã thúc đẩy nhu cầu quản lý tài sản của người Việt ngày càng lớn. Trong đó, một bộ phận người dân đặc biệt quan tâm và tìm hiểu về quỹ mở, một hình hình đầu tư an toàn và mang lại lợi nhuận hấp dẫn về mặt dài hạn. Vậy quỹ mở là gì và vì sao quỹ mở lại hấp dẫn nhà đầu tư đến vậy, bài viết này chúng tôi sẽ cập nhật tất cả thông tin về quỹ mở nhằm giúp nhà đầu tư đã và đang tìm hiểu về hình thức này sẽ có góc nhìn toàn diện để cân nhắc đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp.

Tìm hiểu về quỹ mở

Quỹ mở là gì?

Để tìm hiểu về quỹ mở, trước hết nhà đầu tư cần biết được Quỹ mở là gì?

Quỹ mở là quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có chung mục tiêu đầu tư được quản lý chuyên nghiệp bởi Công ty Quản lý Quỹ đã đăng ký và chịu sự giám sát của Ủy ban chứng khóan Nhà nước. Các chuyên gia đầu tư của quỹ sẽ đầu tư có chọn lọc vào cổ phiếu, trái phiếu nhằm mang lại lợi nhuận tối ưu cho nhà đầu tư trong trung và dài hạn.

Theo quy định của UBCKNN, nhà đầu tư có thể bán ra một phần hoặc toàn bộ số Chứng Chỉ Quỹ đang sở hữu bất cứ lúc nào và công ty quản lý quỹ có trách nhiệm mua lại tất cả các chứng chỉ quỹ này với giá tại thời điểm giao dịch. Khi thực hiện lệnh bán thành công, Ngân hàng giám sát của quỹ sẽ chuyển tiền bán về tài khoản Ngân hàng của Nhà đầu tư.

tim hieu ve quy mo

Quỹ mở là quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi Công ty Quản lý Quỹ. Ảnh: Fmarket

Có các loại quỹ mở nào?

Về cơ bản, quỹ mở sẽ được phân thành các loại chứng chỉ quỹ như sau:


icon-message