fmarket communityfmarket community

THÔNG BÁO: VINACAPITAL THAY ĐỔI SỐ TIỀN MUA TỐI THIỂU VÀ TÊN CÁC QUỸ MỞ

28/07/2022Lượt xem 22 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
https://files.fmarket.vn/pro/blog/resize/Email-MKT-6_main.png

Fmarket xin thông báo, Bắt đầu từ ngày 01/08/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital sẽ áp dụng những thay đổi như sau: 1. Áp dụng giá trị đặt mua tối thiểu 100.000 VNĐ cho toàn bộ các khoản đầu tư vào Quỹ (bao gồm khoản đầu tư theo chương trình đầu tư linh hoạt và định kỳ (SIP))

2. Thay đổi tên và tên viết tắt của các Quỹ mở:

Lưu ý:

  • Nội dung Tên tài khoản thụ hưởng khi chuyển khoản mua Quỹ của VinaCapital cũng được thay đổi theo tên mới.
  • Nhà đầu tư vui lòng nhập đúng theo Tên viết tắt mới khi thực hiện chuyển khoản thường. 

--- Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin, Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với Fmarket qua:


icon-message