fmarket communityfmarket community

T0 T+1 T+2 T+3 trong chứng khoán là gì? Cách áp dụng T+ trong đầu tư quỹ mở

24/03/2023Lượt xem 165 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
https://files.fmarket.vn/pro/blog/resize/stock-market-8_main.png
Nội dung bài viếtmuc luc
1.

T0 T+1 T+2 T+3 trong chứng khoán là gì?

2.

Cách áp dụng T+ trong đầu tư chứng chỉ quỹ

T0 T+1 T+2 T+3 trong chứng khoán là gì? Trong quá trình tham gia thị trường chứng khoán, nhà đầu tư phải nắm các thuật ngữ liên quan để hiểu rõ cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán hay đầu tư quỹ mở. Vậy T0, T+1, T+2, T+3 được hiểu như thế nào trong chứng khoán và cách áp dụng T+ trong đầu tư quỹ mở như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải thích các thuật ngữ trên nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ quy định về thời gian giao dịch trong đầu tư chứng khoán.

T0 T+1 T+2 T+3 trong chứng khoán là gì?

T là viết tắt của từ “transaction” (được hiểu là ngày Nhà đầu tư thực hiện giao dịch trong chứng khoán). Những số (0, +1, +2, +3) theo sau được hiểu là ngày làm việc tiếp theo tính từ ngày thực hiện giao dịch. Cụ th T0, T+1, T+2, T+3 được hiểu như sau: T0: ngày nhà đầu tư đặt lệnh mua hoặc bán cổ phiếu thành công. T+1: ngày làm việc tiếp theo của thị trường chứng khoán sau ngày T0. T+2: ngày làm việc tiếp theo của thị trường chứng khoán sau ngày T+1. T+3: ngày làm việc tiếp theo của thị trường chứng khoán sau ngày T+2.  

- Ý nghĩa của T0 T+1 T+2 T+3 trong hoạt động mua, bán cổ phiếu

Trong hoạt động mua cổ phiếu, T0, T+1, T+2, T+3  được áp dụng như sau:

 • T+0: ngày Nhà đầu tư thực hiện lệnh mua cổ phiếu.
 • (Sau 16h30) ngày T+2: cổ phiếu được chuyển về tài khoản của người mua.
 • T+3: ngày Nhà đầu tư có thể tiến hành giao dịch với mã cổ phiếu đã mua trên sàn chứng khoán.

Ví dụ: 

 • Nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu A (T+0) thứ 2, ngày 27/03/2023.

 • Vậy sau 16h30 thứ 4, ngày 29/03/2023 (T+2) Nhà đầu tư mới nhận được cổ phiếu A .

 • Thứ 5, ngày 30/03/2023 (T+3) Nhà đầu tư mới có thể tiến hành giao dịch với mã cổ phiếu A.

Trong hoạt động bán cổ phiếu, T0, T+1, T+2, T+3  được áp dụng như sau:

 • T+0: ngày Nhà đầu tư thực hiện lệnh bán cổ phiếu.
 • (Sau 16h30) ngày T+2: ngày Nhà đầu tư nhận được tiền bán về tài khoản.
 • T+3: Ngày Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch khác bằng số tiền này.

Ví dụ:

 • Nhà đầu tư thực hiện bán cổ phiếu A (T+0) thứ 2, ngày 27/03/2023

 • Vậy sau 16h30 thứ 4, ngày 29/03/2023 (T+2) Nhà đầu tư mới nhận được tiền bán về tài khoản.

 • Thứ 5, ngày 30/03/2023 (T+3) Nhà đầu tư mới có thể dùng số tiền đã bán này để thực hiện các giao dịch khác.

Lưu ý: Ngày T+1, T+2, T+3 không tính Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ. Ví dụ: Bạn thực hiện giao dịch chứng khoán, ngày đặt lệnh bán vào thứ 6 ngày 14/03/2023. Vậy T+1 là ngày Thứ 2 của tuần kế tiếp (17/03/2023), không tính ngày Thứ 7 và ngày Chủ Nhật.

Cách áp dụng T+ trong đầu tư chứng chỉ quỹ

Thời gian khớp lệnh giao dịch theo Quy định của Công ty Quản lý Quỹ.

Quy định T+ trong đầu tư quỹ mở được hiểu như sau: 

 • T tức là ngày khớp lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ.
 • T+1: ngày phân bổ chứng chỉ quỹ sau ngày khớp lệnh 1 ngày.
 • T+2: ngày phân bổ chứng chỉ quỹ sau ngày khớp lệnh 2 ngày.
 • T+3: ngày phân bổ chứng chỉ quỹ sau ngày khớp lệnh 3 ngày.
 • T-1: ngày đặt lệnh mua bán chứng chỉ quỹ trước ngày khớp lệnh 1 ngày.

Ví dụ: Quỹ trái phiếu BVBF của Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt Fund quy định thời gian giao dịch như sau:

 •  Ngày khớp lệnh (T): Thứ 4
 • Ngày đặt lệnh trước 14h40 ngày T-1: Nhà đầu tư phải đặt lệnh và chuyển tiền ít nhất trước 14h40 ngày Thứ 3.
 • Ngày phân bổ  T+3: Nhà đầu tư sẽ được phân bổ chứng chỉ quỹ vào Thứ 2 (không tính thứ 7, chủ nhật).

 Tuy nhiên, mỗi công ty Quản lý quỹ thường sẽ có quy định thời gian giao dịch khác nhau, nhà đầu tư cần cập nhật các thông tin, quy định T+ trong đầu tư Quỹ mở để không ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư.

Xem thêm:

 


icon-message