Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

So sánh hiệu quả hoạt động 26 quỹ mở

16/03/2022Lượt xem 722 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
Nội dung bài viếtmuc luc
1.

So sánh hiệu quả hoạt động 26 quỹ mở

 • 1. 1.

  11 Quỹ cổ phiếu

 • 1. 2.

  6 Quỹ cân bằng

 • 1. 3.

  9 Quỹ trái phiếu

2.

Quan điểm đầu tư quỹ mở của tác giả

 • 2. 1.

  - Không quan trọng danh mục đầu tư

3.

Các yếu tố cần quan tâm

 • 3. 1.

  - Các loại phí giao dịch

 • 3. 2.

  - Thời gian hoạt động và NAV

 • 3. 3.

  - Nhà đầu tư đa dạng

Review quỹ mở Manulife, quỹ ENF và DFVN của công ty quản lý quỹ nhóm bảo hiểm. So sánh hiệu quả đầu tư của 26 quỹ mở và quan điểm đầu tư của tác giả. Tiếp tục về nội dung review quỹ mở, bài này mình chọn review 5 quỹ mở của 3 công ty quản lý quỹ thuộc nhóm bảo hiểm. Ngoài các quỹ đầu tư liên kết với sản phẩm bảo hiểm (quỹ liên kết chung, quỹ liên kết đơn vị), các công ty quản lý quỹ nhóm bảo hiểm còn thành lập và quản lý các quỹ mở sau: Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Investment Việt Nam: Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife, Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments (thuộc Prudential Việt Nam): Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam: Quỹ đầu tư tăng trưởng DFVN, Quỹ đầu tư trái phiếu DFVN review quỹ mở manulife Đối với quỹ cổ phiếu và quỹ cân bằng, chúng ta lấy tăng trưởng VNIndex làm chỉ số tham chiếu. Theo đó, so với tăng trưởng VNIndex từ đầu năm, chỉ có quỹ MAFEQI của Manulife có mức tăng trưởng vượt thị trường. Về dài hạn thì quỹ ENF của Eastspring lại đạt mức tăng trưởng tốt hơn, 3 năm bình quân tăng trưởng mỗi năm đạt 16%. Tuy nhiên giá trị tài sản ròng 1 chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của quỹ ENF đạt mốc 3x, là mức giá tương đối cao so với mặt bằng chung các quỹ.

So sánh hiệu quả hoạt động 26 quỹ mở

Sau đây mình tổng hợp review lại toàn bộ 26 quỹ mở của 9 công ty quản lý quỹ. Bao gồm các quỹ đã review ở loạt bài trước để các bạn tiện theo dõi. Số liệu tăng trưởng từ đầu năm đến 31/10/2021 và tăng trưởng bình quân mỗi năm trong 3 năm (từ 2019-2021).

 • 11 Quỹ cổ phiếu

So sánh hiệu quả hoạt động 26 quỹ mở


  icon-message