fmarket communityfmarket community

Quỹ mở trái phiếu của Dragon Capital đang đầu tư ra sao?

28/07/2023Lượt xem 35 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
https://files.fmarket.vn/pro/blog/resize/quy-mo-trai-phieu-cua-dragon-capital-hoat-dong-ra-sao_main.png

Quỹ mở trái phiếu của Dragon Capital đang đầu tư ra sao?

Các quỹ mở trái phiếu do Dragon Capital quản lý cho đến thời điểm hiện tại chưa gặp phải bất kỳ trái phiếu doanh nghiệp nào bị quá hạn hoặc gặp khó khăn trong thanh toán.

Những khó khăn trong thị trường trái phiếu đang dần giảm đi, và hiện tại các quỹ trái phiếu của Công ty Quản lý Quỹ này đang tập trung đầu tư vào những trái phiếu có rủi ro thấp và đạt được tích lũy từ giai đoạn vừa qua có lãi suất tái đầu tư tốt. 

Quỹ mở trái phiếu của Dragon Capital đang đầu tư ra sao?

Quỹ DCBF của Dragon Capital trên Fmarket.

Các trái phiếu trong danh mục của Quỹ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí chặt chẽ về việc lựa chọn tổ chức phát hành cũng như rà soát hồ sơ trái phiếu.

Các tổ chức phát hành đều là doanh nghiệp niêm yết, có năng lực cũng như khả năng quản trị tài chính tốt. Hồ sơ trái phiếu được xem xét kỹ lưỡng và kiểm soát chặt chẽ trước khi đầu tư. 

Cùng xem video Quỹ mở trái phiếu của Dragon Capital đang đầu tư ra sao? cùng chị Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Giám đốc Khối trái phiếu của Dragon Capital tại đây:  


icon-message