Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

Quỹ mở trái phiếu của Dragon Capital đang đầu tư ra sao?

28/07/2023Lượt xem 125 Views
Chia sẻfacebooklinkedin

Quỹ mở trái phiếu của Dragon Capital đang đầu tư ra sao?

Các quỹ mở trái phiếu do Dragon Capital quản lý cho đến thời điểm hiện tại chưa gặp phải bất kỳ trái phiếu doanh nghiệp nào bị quá hạn hoặc gặp khó khăn trong thanh toán.

Những khó khăn trong thị trường trái phiếu đang dần giảm đi, và hiện tại các quỹ trái phiếu của Công ty Quản lý Quỹ này đang tập trung đầu tư vào những trái phiếu có rủi ro thấp và đạt được tích lũy từ giai đoạn vừa qua có lãi suất tái đầu tư tốt. 

Quỹ mở trái phiếu của Dragon Capital đang đầu tư ra sao?


icon-message