fmarket communityfmarket community

MSN, TCB, TPB, SGB, LCG, TLP, BWE, CCL, TLH, VGP, YBM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

20/10/2020Lượt xem 23 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
https://files.fmarket.vn/pro/blog/2020/10/photo1603103709511-16031037097141628086557.jpg

CTCP Tập đoàn Masan (MSN): Bà Đào Minh Thu, vợ ông Nguyễn Thiều Nam – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 150.000 (tỷ lệ 0,01%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/10 đến 20/11/2020.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB): Ông Nguyễn Văn Trung, chồng bà Thái Hà Linh – người được ủy quyền công bố thông tin – đã mua 575.520 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua trước đó. Giao dịch thực hiện từ 18/9 đến 18/10/2020. Tiếp đó ông Trung đăng ký mua thêm 424.480 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/10 đến 20/11/2020.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB): Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Non-Ucits) đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 48.904.070 cp (tỷ lệ 5,99%). Giao dịch thực hiện ngày 12/10/2020.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SGB): Ông Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 247.540 cp (tỷ lệ 0,08%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/10 đến 13/11/2020. CTCP Licogi 16 (LCG): Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Thành viên HĐQT, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 8.877.191 cp (tỷ lệ 7,57%). Giao dịch thực hiện từ 9/10 đến 16/10/2020.

Tổng Công ty Thương mại XNK Thanh Lễ - CTCP (TLP): Ông Lê Trọng Hiếu, Ủy viên HĐQT, đã mua 11.575.000 cp trong tổng số 36 triệu cp đăng ký mua trước đó (tỷ lệ 4,89%). Trước giao dịch ông Hiếu không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 16/9 đến 14/10/2020.

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Ông Ngô Văn Lui, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 107.700 cp. Giao dịch thực hiện từ 30/9 đến 16/10/2020. Cũng liên quan đến cổ phiếu BWE, ông Trần Tấn Đức, Kế toán trưởng, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 113.600 cp. Giao dịch thực hiện từ 24/9 đến 16/10/2020. Ông Dương Hoàng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 121.100 cp.

CTCP Phát triển đô thị dầu khí Cửu Long (CCL): Ông Nguyễn Triệu Dõng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Nguyễn Triệu Dõng sở hữu 7,5 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/10 đến 18/11/2020.

CTCP Thép Tiến Lên (TLH): Ông Nguyễn Văn Quang, chuyên viên cao cấp, đã bán toàn bộ 9.654.939 cp (tỷ lệ 9,46%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 7/10 đến 12/10/2020. Cũng liên quan đến cổ phiếu TLH, ông Nguyễn Văn Thành, Thành viên HĐQT, đã mua 5 triệu cp (tỷ lệ 4,9%). Giao dịch thực hiện ngày 12/10/2020. CTCP Cảng Rau Quả (VGP): Ông Phạm Ngọc Quỳnh, Giám đốc, đã mua 195.000 cp (tỷ lệ 2,49%). Trước giao dịch ông Quỳnh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 15/9 đến 13/10/2020.

CTCP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (YBM): Bà Hoàng Thị Phương, chị gái ông Hoàng Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 295.769 cp (tỷ lệ 2,07%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/10 đến 19/11/2020.


icon-message