Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

Mời thêm bạn, thưởng vô hạn

14/02/2023Lượt xem 506 Views
Chia sẻfacebooklinkedin

“Mời thêm bạn, thưởng vô hạn” Xuất phát từ mong muốn lan tỏa giá trị tích lũy cùng kỳ vọng kiến tạo nền tảng đầu tư chuyên nghiệp cho cộng đồng, Fmarket mang đến chương trình giới thiệu: “Mời thêm bạn, thưởng vô hạn” giúp Nhà đầu tư tạo ra nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn. Để hiểu rõ thông tin chương trình và những quyền lợi được hưởng, thân mời Nhà đầu tư theo dõi điều khoản chương trình dưới đây:

  • Khi bạn là Người giới thiệu:

Bạn sẽ nhận được 50.000đ cho mỗi tài khoản đã xác thực thành công (KYC), áp dụng cho 03 lượt giới thiệu đầu tiên.   Giới thiệu đủ 03 người trở lên, bạn sẽ được nhận thêm Hoa hồng duy trì (thu nhập thụ động hàng năm) khi người được giới thiệu mua Chứng chỉ quỹ. Hoa hồng duy trì tính trên giá trị CCQ đang nắm giữ của tất cả tài khoản được bạn giới thiệu.

  •  Người được giới thiệu:

Người được giới thiệu cũng sẽ nhận được 50.000đ khi mở tài khoản thông qua link giới thiệu hoặc nhập mã giới thiệu của bạn (sau khi tài khoản được xác thực thành công).  Không giới hạn số người được giới thiệu nhận 50.000đ.


    icon-message