fmarket communityfmarket community

Hướng dẫn sử dụng Tiền thưởng

22/02/2023Lượt xem 144 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
https://files.fmarket.vn/pro/blog/resize/1-trang-tien-thuong_main.png

Nhà đầu tư sử dụng tiền thưởng để mua CCQ tại trang "Tiền thưởng"

  • Lưu ý: Khi chọn mua CCQ ở Trang chủ, Nhà đầu tư không sử dụng được tiền thưởng mà phải chuyển tiền để thanh toán như lệnh mua thông thường.

1.  Đối với Nhà đầu tư chưa mua CCQ trên fmarket (tối thiểu 50.000đ):

Nhà đầu tư cần kích hoạt tiền thưởng vì tiền thưởng chỉ được sử dụng với các tài khoản đã mua CCQ tối thiểu 50.000đ trên fmarket. Điều kiện này nhằm đảm bảo tính xác thực của tài khoản. Nhà đầu tư có thể thực hiện mua các quỹ sau với số tiền chỉ từ 50.000đ: VLBF, VLGF, SSIBF, SSISCA,....

Hướng dẫn mua CCQ

Sau khi khớp lệnh mua thành công, Nhà đầu tư đã bắt đầu sử dụng được tiền thưởng.

2. Đối với Nhà đầu tư đã mua CCQ trên fmarket:

Nhà đầu tư sử dụng tiền thưởng đầu tư CCQ theo 3 bước sau đây:

hướng dẫn sử dụng tiền thưởng fmarket

Sau khi mua thành công Nhà đầu tư theo dõi lợi nhuận đầu tư tại mục Tài sản. Đầu tư CCQ sẽ giúp khoản tiền thưởng tiếp tục sinh ra lợi nhuận khi Quỹ tăng trưởng, đây là khoản thu nhập thụ động hấp dẫn cho Nhà đầu tư trong dài hạn. Đồng thời, với một số Quỹ thời gian nắm giữ CCQ càng lâu phí bán sẽ càng thấp hoặc miễn phí. Nhà đầu tư có thể bán CCQ ra bất cứ khi nào có nhu cầu, sau khi bán, Ngân hàng giám sát sẽ chuyển tiền về tài khoản Nhà đầu tư đã đăng ký.

Nhà đầu tư tìm hiểu thêm những lợi ích đầu tư Quỹ mở tại đây.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thông tin, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với Fmarket qua:

 

Chăm sóc khách hàng rất vui khi được hỗ trợ bạn.

 


icon-message