Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

Giá trị tài sản ròng của quỹ (Net asset value - NAV) là gì?

16/10/2020Lượt xem 373 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
Nội dung bài viếtmuc luc
1.

Giá trị tài sản ròng là gì?

2.

Công thức xác định giá trị tài sản ròng

3.

Phương thức xác định giá trị tài sản ròng

Trong quá trình tìm hiểu và đầu tư chứng khoán, một trong những quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư đó là cách để tính và xác định giá trị tài sản ròng của quỹ. Điều này là một trong những cơ sở quan trọng để Nhà đầu tư tham khảo, so sánh và đánh giá nhằm ra quyết định đầu tư. Vậy tài sản ròng là gì và công thức xác định giá trị tài sản ròng như thế nào, nhà đầu tư có thể tham khảo bài viết dưới đây để hiểu chi tiết về thuật ngữ chứng khoán này nhé.

Giá trị tài sản ròng là gì?

Giá trị tài sản ròng (tiếng Anh: Net asset value, viết tắt: NAV) là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư của Quỹ trừ đi tổng giá trị nợ phải trả của Quỹ tại thời điểm định giá.

Công thức xác định giá trị tài sản ròng

NAV = (Tổng giá trị tài sản – Tổng nợ) / Số lượng chứng khoán phát hành, trong đó: Tổng giá trị tài sản = Tổng giá trị chứng khoán của quỹ tính theo thị giá + tiền mặt.

Phương thức xác định giá trị tài sản ròng

1. Công ty quản lí quỹ có trách nhiệm xác định giá trị tài sản ròng của quỹ và giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trên cơ sở giá thị trường, hoặc giá trị hợp lí (trong trường hợp không có giá thị trường) của các tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ.

2. Danh sách của tối thiểu 03 tổ chức cung cấp báo giá, không phải là người có liên quan của công ty quản lí quỹ và ngân hàng giám sát, phải được ban đại diện quỹ thông qua.


icon-message