fmarket communityfmarket community

Fmarket chính thức phân phối quỹ trái phiếu DCIP

19/12/2023Lượt xem 23 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
https://files.fmarket.vn/pro/blog/resize/MOI_main.png

Từ ngày 29/08/2023, Fmarket chính thức phân phối chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP) thuộc Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). DCIP là quỹ trái phiếu được thiết kế đặc biệt cho dòng tiền nhàn rỗi có nhu cầu đầu tư ngắn hạn (dưới 6 tháng) thông qua một danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm các tài sản có tính phòng vệ như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi… Chính thức hoạt động từ tháng 5 năm 2021, Quỹ DCIP đạt mức tổng tài sản hơn 321 tỷ đồng và là một trong hai quỹ mở trái phiếu ngắn hạn có quy mô tài sản lớn nhất thị trường tại ngày 31/7/2023. Mục tiêu chính của Quỹ DCIP là tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm nhưng không giới hạn trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam…), giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định. Mục tiêu của Quỹ DCIP đồng thời hướng tới việc đáp ứng nhu cầu của người đầu tư có nhu cầu đầu tư trong ngắn hạn. Chiến lược đầu tư của Quỹ DCIP là chủ động dựa trên cơ sở phân tích biến động kinh tế vĩ mô, phân tích xu hướng biến động của thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán nợ, áp dụng các mô hình kỹ thuật, thống kê hoặc phân tích về tổ chức phát hành để đưa ra các quyết định đầu tư với mục tiêu đem lại lợi nhuận phù hợp với thời hạn đầu tư kỳ vọng của người đầu tư.


icon-message