fmarket communityfmarket community

Fmarket chính thức phân phối chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (VINACAPITAL-VLBF)

25/08/2022Lượt xem 85 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
https://files.fmarket.vn/pro/blog/resize/Fcenter_main.png

Từ ngày 25/08/2022, Fmarket chính thức phân phối chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (VINACAPITAL-VLBF) thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital. Thông tin về VINACAPITAL-VLBF:

Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital

Ưu điểm vượt trội của quỹ VINACAPITAL-VLBF:

  • Lợi nhuận ổn định: hấp dẫn hơn lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng.
  • Lãi hằng ngày: nhận lãi tích lũy hằng ngày với bất kỳ thời gian nắm giữ nào.
  • Thanh khoản cao: không yêu cầu mức đầu tư tối thiểu, tham gia và rút vốn bất kỳ lúc nào.
  • Rủi ro tín dụng thấp: các khoản đầu tư được lựa chọn thông qua một quy trình đánh giá tín dụng nghiêm ngặt.
  • Giao dịch dễ dàng: không phí rút tiền, nhận tiền trong vòng 1 ngày.

Trên đây là những thông tin về Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh Khoản VinaCapital (VINACAPITAL-VLBF). Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin, Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với Fmarket qua:


icon-message