Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

Các quỹ đầu tư tại Việt Nam không phải ai cũng biết

09/06/2022Lượt xem 274 Views
Chia sẻfacebooklinkedin
Nội dung bài viếtmuc luc
1.

Bản chất của quỹ đầu tư

2.

Các loại quỹ đầu tư tại Việt Nam

3.

Hình thức quỹ đầu tư theo Hợp đồng BBC

Bạn đang dư dả tài chính và muốn đầu tư tiền vào quỹ. Tuy nhiên, khi tìm kiếm thông tin hẳn bạn sẽ bị bối rối về các loại quỹ đầu tư tại Việt Nam như quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ ETF, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ trái phiếu, quỹ cổ phiếu… Bài viết này mình sẽ giúp bạn có cái nhìn khái quát về các loại hình quỹ đầu tư tại thị trường Việt Nam, căn cứ trên các văn bản pháp luật liên quan.

Bản chất của quỹ đầu tư

Về bản chất, quỹ đầu tư là tập hợp vốn của một nhóm nhà đầu tư, với mục đích tìm kiếm cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận. Các loại tài sản đầu tư của quỹ bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, vàng, bất động sản… Hoặc đầu tư vào công ty khởi nghiệp, mua cổ phần doanh nghiệp. Tài sản của quỹ có thể được nhà đầu tư thống nhất ủy thác cho công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp, nhằm mang lại lợi nhuận tốt hơn và quản trị rủi ro đầy đủ hơn. Quỹ đầu tư có thể hoạt động xuyên quốc gia để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các thị trường khác nhau. Do đó, cách gọi quỹ ngoại hay quỹ nội là để phân biệt quỹ thành lập tại nước ngoài hay trong nước. Khi quỹ đầu tư vào tài sản của quốc gia nào thì phải tuân thủ theo quy định luật pháp của nước đó.

Các loại quỹ đầu tư tại Việt Nam

Sau đây là tổng hợp các tổ chức được hoạt động như một quỹ đầu tư quy định bởi văn bản pháp luật Việt Nam. Khi đầu tư vào các quỹ này, tài sản của nhà đầu tư được quản lý một cách minh bạch, thông tin được công bố rõ ràng, tài sản được lưu ký và giám sát bởi bên thứ ba, và có cơ quan Nhà nước quản lý. Các quỹ đầu tư tại Việt Nam không phải ai cũng biết

Hình thức quỹ đầu tư theo Hợp đồng BBC

Hiện nay có rất nhiều tổ chức thành lập dưới tên gọi là quỹ đầu tư, hoặc cung cấp ứng dụng đầu tư để huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, ngoài những quỹ được quy định theo pháp luật, hầu hết các mô hình kinh doanh này huy động vốn dưới hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư (còn gọi là hợp đồng BBC). Hợp đồng BBC theo Luật đầu tư định nghĩa là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, mà không cần thành lập tổ chức kinh tế. Khi đầu tư dưới hình thức Hợp đồng BBC, nhà đầu tư có ít sự bảo vệ của pháp luật hơn so với khi đầu tư vào các quỹ có văn bản quy định cụ thể. Hợp đồng BBC có thể hiểu là thỏa thuận hợp tác giữa các nhà đầu tư để cùng đầu tư vào một dự án. Tuy nhiên, khi dự án cần giao dịch với bên thứ 3 thì nhà đầu tư nào sẽ đại diện cho tất cả các nhà đầu tư còn lại? Ngoài ra, luật cũng chưa quy định rõ khi có 1 nhà đầu tư đại diện ký kết với bên thứ 3 nếu xảy ra rủi ro, thì trách nhiệm của các nhà đầu tư còn lại sẽ như thế nào.

Kết


icon-message