Chứng chỉ quỹ

search
fmarket communityfmarket community

Trái phiếu là gì? Kinh nghiệm đầu tư vào trái phiếu

22/12/2020Lượt xem 241 Views
Chia sẻfacebooklinkedin

Đầu tư trái phiếu là một hình thức đầu tư an toàn và hiệu quả, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Tại Việt Nam, những năm qua trái phiếu đang được rất nhiều Nhà đầu tư quan tâm, nhất là vào giai đoạn ngân hàng giảm lãi suất.

Vậy trái phiếu là gì? Hiểu một cách đơn giản thì bạn mua trái phiếu của một doanh nghiệp, tức là bạn đang cho doanh nghiệp đó vay tiền (trái phiếu chính là chứng nhận nợ của doanh nghiệp với người mua trái phiếu). Đến khi hết thời hạn vay (kỳ hạn trái phiếu), doang nghiệp có trách nhiệm trả lại cho bạn tiền gốc (theo mệnh giá trái phiếu) cộng thêm một khoản lợi tức cố định được ghĩ rõ ngay từ ban đầu (% lợi tức này thường cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm).

Tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ: Trái phiếu do Chính phủ phát hành được gọi là Trái phiếu chính phủ. Chủ yếu được phát hành cho các định chế tài chính (như Ngân hàng, Công ty tài chính). Doanh nghiệp, Ngân hàng, Tổ chức tài chính: Gọi chung là trái phiếu doanh nghiệp, đây là loại trái phiếu mà Nhà đầu tư cá nhân quan tâm nhất. Các Tổ chức, Doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của luật và phải báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước.


icon-message