Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VND (VNDBF)

Giá gần nhất13,844.74 VNDCập nhật ngày 19/04/2024

Qũy VNDBF tìm kiếm lợi nhuận ổn định và dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các công cụ nợ đa dạng và tài sản có thu nhập cố định ở mức cạnh tranh hấp dẫn.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ VNDBF chuyên đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức phát hành uy tín và có chất lượng tín dụng tốt như Trái phiếu chính phủ, trái phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu, các doanh nghiệp có độ đánh giá tín nhiệm cao… vừa bảo toàn vốn cho nhà đầu tư nhưng vẫn tạo ra lợi nhuận ổn định và tốt hơn so với lợi tức ngân hàng.

Qũy cũng sẽ điều chỉnh tỷ trọng phân bổ tài sản và lượng nắm giữ tiền mặt dựa trên việc nắm bắt và đánh giá tình hình thị trường trái phiếu, đảm bảo khả năng sinh lời và thanh toán cho quỹ.

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 9.01%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 9.01%

Thông tin chi tiết

IPAAM
Trái phiếu, Tài sản có thu nhập cố định
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/04/2024
Trước 14:45 ngày 22/04/2024
0.5%
IPAAM
Trái phiếu, Tài sản có thu nhập cố định
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/04/2024
Trước 14:45 ngày 22/04/2024
0.5%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message