Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Chủ Động VND (VNDAF)

Giá gần nhất15,665.6 VNDCập nhật ngày 15/04/2024

Quỹ VNDAF đầu tư vào cổ phiếu của những doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường, có hiệu quả kinh doanh tốt nhằm mang lại sự tăng trưởng tài sản trong dài hạn.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ VNDAF xây dựng bộ lọc gồm các tiêu chí chặt chẽ về năng lực doanh nghiệp, năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo các cổ phiếu trong danh mục phải có nền tảng phát triển bền vững và tiềm năng tăng trưởng tốt. Đồng thời, quỹ cũng xem xét các yếu tố chu kỳ và đặc thù riêng của thị trường chứng khoán Việt Nam để linh hoạt điều chỉnh danh mục nhằm giảm thiểu rủi ro và tận dụng những cơ hội tăng trưởng từ thị trường.

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 14.36%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 14.36%

Thông tin chi tiết

IPAAM
Cổ phiếu Bluechip, Cổ phiếu niêm yết
Thứ Hai đến Thứ Sáu
17/04/2024
Trước 14:45 ngày 16/04/2024
0.5%
IPAAM
Cổ phiếu Bluechip, Cổ phiếu niêm yết
Thứ Hai đến Thứ Sáu
17/04/2024
Trước 14:45 ngày 16/04/2024
0.5%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

Xem hiệu suất các Quỹ mở khác
icon-message