Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF)

Giá gần nhất14,893.6 VNDCập nhật ngày 19/07/2024

Quỹ cổ phiếu VINACAPITAL-VMEEF đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu có triển vọng tốt về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn, đặc biệt là doanh nghiệp dẫn đầu quá trình chuyển đổi và đổi mới ở các ngành then chốt của Việt Nam. Quỹ VINACAPITAL-VMEEF phù hợp với nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cao, có ý định đầu tư trung và dài hạn.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ cổ phiếu năng động đón đầu xu hướng số hóa, hiện đại hóa

 VINACAPITAL-VMEEF đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu có triển vọng tốt về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn, Quỹ quan tâm đến các doanh nghiệp thuộc các ngành hàng như hàng tiêu dùng, y tế, dịch vụ tài chính, công nghệ năng lượng tái tạo và hạ tầng… Đội ngũ chuyên gia quỹ sẽ tận dụng lợi thế kinh nghiệm chuyên môn sâu, mạng lưới kinh doanh rộng khắp và quy trình đầu tư chuẩn mực của VinaCapital để nhận diện các doanh nghiệp tốt nhất, mang đến lợi nhuận vượt trội dài hạn cho nhà đầu tư.

 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 35.9%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 35.9%

Thông tin chi tiết

VINACAPITAL
Cổ phiếu niêm yết, Tiền và tương đương tiền
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/07/2024
Trước 14:40 ngày 22/07/2024
0%
VINACAPITAL
Cổ phiếu niêm yết, Tiền và tương đương tiền
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/07/2024
Trước 14:40 ngày 22/07/2024
0%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message