Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Cổ Tức Năng Động VinaCapital (VINACAPITAL-VDEF)

Giá gần nhất10,294.95 VNDCập nhật ngày 19/07/2024

Mục tiêu của Quỹ là mang lại thu nhập bền vững cho Nhà đầu tư trong trung và dài hạn, thông qua việc đầu tư năng động vào cổ phiếu các công ty niêm yết có tỷ suất cổ tức cao và ổn định, đồng thời có triển vọng tăng giá.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Chiến lược đầu tư của Quỹ bao gồm nhưng không giới hạn đầu tư vào cổ phiếu các công ty niêm yết có nền tảng tài chính và dòng tiền tốt, có khả năng tạo ra một tỷ suất cổ tức cao và bền vững qua các năm, nhưng vẫn có khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ vào mô hình kinh doanh có lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động cao.

Quỹ cũng có thể đầu tư các tài sản tạo thu nhập cố định như chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, giấy tờ có giá và các tài sản có thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định cho Quỹ.

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 2.95%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 2.95%

Thông tin chi tiết

VINACAPITAL
Cổ phiếu niêm yết, Tiền và tương đương tiền
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/07/2024
Trước 14:40 ngày 22/07/2024
0%
VINACAPITAL
Cổ phiếu niêm yết, Tiền và tương đương tiền
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/07/2024
Trước 14:40 ngày 22/07/2024
0%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message