Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (VCBF-FIF)

Giá gần nhất14,097.9 VNDCập nhật ngày 18/07/2024

Quỹ trái phiếu VCBF-FIF theo đuổi mục tiêu bảo toàn vốn ban đầu và mang lại thu nhập thường xuyên bằng cách đầu tư có kỷ luật vào các loại tài sản có thu nhập cố định, bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được bảo lãnh bởi Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Lựa chọn đầu tư an toàn và ổn định

Quỹ VCBF-FIF sở hữu đội ngũ chuyên gia có tầm nhìn và kinh nghiệm sâu sắc sẽ đưa ra những chiến lược đầu tư phù hợp được cân nhắc kỹ lượng dựa trên nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô, xu hướng lãi suất, những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, dòng tiền… Từ đó, quỹ đảm bảo mục tiêu duy trì được dòng thu nhập đều đặn và an toàn.

Mọi quyết định đối với danh mục đầu tư được quỹ áp dụng chiến lược như sau:

  • Đối với Trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu được Chính Phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, quỹ VCBF-FIF sẽ tập trung quản lý kỳ hạn, lựa chọn trái phiếu dựa trên những nhận định của chuyên gia quỹ về xu hướng lãi suất và tính thanh khoản.
  • Đối với Trái phiếu doanh nghiệp, quỹ sẽ phân tích những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp để xem xét đầu tư vào trái phiếu của những tổ chức phát hành có tình hình tài chính tốt, dòng tiền ổn định và yếu tố quản trị bền vững, 

Lợi nhuận tham chiếu của quỹ VCBF-FIF là lợi suất trái phiếu của Chính phủ kỳ hạn 10 năm.

 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 9.14%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 9.14%

Thông tin chi tiết

VIETCOMBANK FUND
Trái phiếu, Tài sản có thu nhập cố định
Thứ ba, Thứ năm
23/07/2024
Trước 14:00 ngày 22/07/2024
0%
VIETCOMBANK FUND
Trái phiếu, Tài sản có thu nhập cố định
Thứ ba, Thứ năm
23/07/2024
Trước 14:00 ngày 22/07/2024
0%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message