Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF-MGF (VCBF-MGF)

Giá gần nhất12,290.2 VNDCập nhật ngày 28/05/2024

Quỹ cổ phiếu VCBF-MGF phân bổ gần 100% tài sản vào cổ phiếu của các công ty vốn hoá vừa (là những cổ phiếu nằm trong rổ chỉ số VNMIDCAP) nhằm theo đuổi mục tiêu gia tăng phần vốn gốc trong trung và dài hạn.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Cơ hội tăng trưởng lợi nhuận từ những doanh nghiệp tiềm năng

Quỹ cổ phiếu VCBF-MGF kết hợp đồng thời giữa chiến lược đầu tư tăng trưởng lẫn đầu tư giá trị. Theo đó, quỹ sẽ đánh giá cơ hội thị trường trong dài hạn và tính cạnh tranh của từng ngành để nhắm đến cổ phiếu của những công ty đầu ngành hoặc có triển vọng leo lên đầu ngành, dù cổ phiếu đang thuộc rổ VNMIDCAP. Các đặc điểm của doanh nghiệp như chiến lược hoạt động, năng lực và phẩm chất của ban lãnh đạo... cũng là những tiêu chí mà quỹ xem xét để đánh giá tiềm năng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Trong điều kiện thị trường biến động hoặc nền kinh tế có những bất lợi, quỹ VCBF - MGF có thể chuyển sang nắm giữ tạm thời 100% tài sản dưới dạng tiền, các khoản tương đương tiền hoặc tài sản có thu nhập cố định với chất lượng tín dụng cao.

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ VCBF-MGF là thay đổi của chỉ số VNMIDCAP trong cùng thời kỳ xác định lợi nhuận của Quỹ.

 

 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 35.12%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 35.12%

Thông tin chi tiết

VIETCOMBANK FUND
Cổ phiếu Bluechip, Cổ phiếu niêm yết
Thứ ba, Thứ năm
04/06/2024
Trước 14:00 ngày 03/06/2024
0%
VIETCOMBANK FUND
Cổ phiếu Bluechip, Cổ phiếu niêm yết
Thứ ba, Thứ năm
04/06/2024
Trước 14:00 ngày 03/06/2024
0%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message