Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát Triển Việt Nam VCAM-NH (VCAM-NH VABF)

Giá gần nhất11,027.78 VNDCập nhật ngày 19/04/2024

Quỹ VCAM-NH VABF đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức phát hành uy tín tại Việt Nam với mục tiêu tạo ra lợi nhuận cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 12 tháng trong trung và dài hạn.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

VCAM-NH VABF là quỹ mở trái phiếu được thành lập vào ngày 22/09/2022. Quỹ theo đuổi mục tiêu mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư chủ yếu vào các loại trái phiếu, công cụ thị trường tiền tệ, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác. Theo đó, quỹ sẽ phân bổ tỷ trọng từ 80% giá trị tài sản ròng để đầu tư vào các tài sản trên. Mọi quyết định đầu tư được đội ngũ chuyên gia gia quỹ áp dụng khung đánh giá tín dụng toàn cầu của S&P trong quy trình đầu tư đối với tất cả trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và phân bổ vào các ngành nghề có lợi thế kinh doanh và khả năng trả nợ…

  • Qũy VCAM-NH VABF có mức độ rủi ro Thấp.
  • Chỉ số tham chiếu của quỹ là lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 6.93%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 6.93%

Thông tin chi tiết

VCAM
Trái phiếu, Công cụ thị trường tiền tệ
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/04/2024
Trước 14:45 ngày 22/04/2024
VCAM
Trái phiếu, Công cụ thị trường tiền tệ
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/04/2024
Trước 14:45 ngày 22/04/2024
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message