Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) sở hữu đội ngũ nhân lực bản địa có trình độ quốc tế mang đến các giải pháp đầu tư chuyên nghiệp giúp nhà đầu tư đa dạng hóa tài sản và đạt được mục tiêu tài chính.

Nội dung bài viếtmuc luc
1.

Tổng quan thông tin về Công ty QLQ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM)

2.

Các quỹ mở của VCAM trên Fmarket

3.

Mua quỹ mở của VCAM ở đâu?

4.

 

Tổng quan thông tin về Công ty QLQ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM)

Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt được thành lập vào năm 2006. Ra đời trong bối cảnh đời sống kinh tế - xã hội đất nước đang thay đổi từng ngày với nhịp độ hội nhập cao, VCAM muốn tham gia vào quá trình trên bằng việc xác định những cơ hội đầu tư tốt nhất nhằm đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Sau nhiều năm hoạt động, các sản phẩm của VCAM ngày càng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, phấn đấu trở thành một công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam

Các quỹ mở của VCAM trên Fmarket

Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery (VCAMDF)
Quỹ Đầu Tư Bản Việt Discovery (VCAMDF)

Quỹ VCAMDF tập trung lựa chọn đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán (HSX, HNX), cổ phiếu đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, đáp ứng các tiêu chí đầu tư của Quỹ nhằm tạo lợi nhuận tối ưu, có tính bền vững, dài hạn cho Nhà đầu tư.

Xem chi tiết
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát Triển Việt Nam VCAM-NH (VCAM-NH VABF)
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát Triển Việt Nam VCAM-NH (VCAM-NH VABF)

Quỹ VCAM-NH VABF đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức phát hành uy tín tại Việt Nam với mục tiêu tạo ra lợi nhuận cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 12 tháng trong trung và dài hạn.

Xem chi tiết
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (VCAMBF)
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (VCAMBF)

Quỹ VCAMBF thực hiện chiến lược phân bổ tài sản chủ động với tỷ lệ 50-70% vào các cổ phiếu niêm yết có tiềm năng tăng trưởng và phần còn lại phân bổ vào các tài sản có thu nhập cố định.

Xem chi tiết

Mua quỹ mở của VCAM ở đâu?

Nhà đầu tư có thể mở tài khoản và giao dịch chứng chỉ quỹ của VCAM một cách dễ dàng trên ứng dụng Fmarket. Chỉ với một tài khoản duy nhất trên ứng dụng, Nhà đầu tư có thể mua bán được nhiều chứng chỉ quỹ từ các công ty Quản lý quỹ khác nhau nhằm đa dạng hóa danh mục và gia tăng các cơ hội tìm kiếm lợi nhuận đầu tư hấp dẫn.

 

 

icon-message