Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt (VCAMBF)

Giá gần nhất18,569.41 VNDCập nhật ngày 19/07/2024

Quỹ VCAMBF thực hiện chiến lược phân bổ tài sản chủ động với tỷ lệ 50-70% vào các cổ phiếu niêm yết có tiềm năng tăng trưởng và phần còn lại phân bổ vào các tài sản có thu nhập cố định.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Đối với cổ phiếu, quỹ VCAMBF sẽ tập trung phân bổ các các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn, có nền tảng tốt và cổ phiếu được định giá hấp dẫn. Đối với các tài sản có thu nhập cố định, quỹ tập trung vào trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương hoặc trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết. Tỷ lệ phân bổ sẽ được điều chỉnh dựa trên những phân tích và đánh giá của đội ngũ chuyên gia quỹ về cơ hội và thách thức tại mỗi thời điểm thị trường.

  • Quỹ VCAMBF có mức độ rủi ro trung bình.
  • Chỉ số tham chiếu của quỹ là trung bình cộng giữa tỷ lệ tăng trưởng của VN-Index và lãi suất 12 tháng của Vietcombank.

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 16.85%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 16.85%

Thông tin chi tiết

VCAM
Cổ phiếu niêm yết, Chứng chỉ tiền gửi
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/07/2024
Trước 14:45 ngày 22/07/2024
VCAM
Cổ phiếu niêm yết, Chứng chỉ tiền gửi
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/07/2024
Trước 14:45 ngày 22/07/2024
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message