Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF)

Giá gần nhất14,575.22 VNDCập nhật ngày 19/07/2024

Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) đầu tư vào cổ phiếu niêm yết có nền tảng cơ bản vững mạnh, triển vọng tăng trưởng tốt trong dài hạn và có tiềm năng trở thành công ty tăng trưởng hàng đầu. Đặc biệt, quỹ UVEEF là quỹ mở ESG đầu tiên trên thị trường tập trung vào những công ty đạt tiêu chuẩn cao về các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG) với kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư trong trung và dài hạn.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ mở cổ phiếu ESG đầu tiên tại Việt Nam

Trước xu hướng nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các vấn đề liên quan đến môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp (gọi chung là ESG), quỹ cổ phiếu UVEEF tập trung sàng lọc và lựa chọn cổ phiếu dựa trên việc phân tích các yếu tố cơ bản, đánh giá năng lực cạnh tranh trong dài hạn của các công ty, đánh giá các thực hành về chuẩn mực ESG, v.v. Những yếu tố này sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nâng cao giá trị doanh nghiệp, từ đó tạo ra lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư.

Quỹ UVEEF áp dụng quy trình quản trị rủi ro, tuân thủ các khung chuẩn mực quản trị rủi ro của Tập đoàn UOB để giúp khách hàng tham gia đầu tư cổ phiếu một cách an toàn nhưng mang lại hiệu quả cao.


 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 19.02%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 19.02%

Thông tin chi tiết

UOBAM VIETNAM
Cổ phiếu niêm yết
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/07/2024
Trước 14:45 ngày 22/07/2024
UOBAM VIETNAM
Cổ phiếu niêm yết
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/07/2024
Trước 14:45 ngày 22/07/2024
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message