Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư United Thu Nhập Năng Động Việt Nam (UVDIF)

Giá gần nhất10,000 VNDCập nhật ngày 21/05/2024

Quỹ UVDIF hướng tới mục tiêu tìm kiếm nguồn thu nhập đều đặn định kỳ và tăng trưởng về vốn gốc trong dài hạn, đồng thời hướng tới mục tiêu chi trả lợi tức mỗi năm thông qua việc xây dựng một danh mục đa dạng các tài sản có thu nhập cố định, các cổ phiếu chất lượng có tiềm năng tăng trưởng cao và có lịch sử chi trả cổ tức định kỳ.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ UVDIF áp dụng quy trình đầu tư chuyên nghiệp, bài bản với hệ thống đánh giá xếp hạng trái phiếu và quản trị rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn được xây dựng bởi Tập đoàn UOBAM.

Danh mục quỹ được định hướng xây dựng bao gồm các lớp tài sản với tỷ trọng phân bổ trên NAV như sau:

  • Cổ phiếu: 20%-80%
  • Tài sản có thu nhập cố định: 20%-80%

Quỹ UVDIF phù hợp với các nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm nguồn thu nhập đều đặn hàng năm bên cạnh mục tiêu gia tăng tài sản dài hạn.

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

0%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
0%

Thông tin chi tiết

UOBAM VIETNAM
Tài sản có thu nhập cố định, Cổ phiếu niêm yết
Thứ ba, Thứ năm
20/06/2024
Trước 14:45 ngày 19/06/2024
UOBAM VIETNAM
Tài sản có thu nhập cố định, Cổ phiếu niêm yết
Thứ ba, Thứ năm
20/06/2024
Trước 14:45 ngày 19/06/2024
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message