Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI (SSIBF)

Giá gần nhất15,288.1 VNDCập nhật ngày 19/07/2024

Quỹ trái phiếu SSIBF phân bổ phần lớn danh mục vào các loại tài sản có thu nhập cố định như tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng, công ty tài chính uy tín và trái phiếu doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà đầu tư. 

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Ưu tiên chiến lược bảo toàn vốn

Quỹ trái phiếu SSIBF là giải pháp của SSIAM nhằm đáp ứng nhu cầu của những nhà đầu mong muốn bảo toàn vốn nhưng vẫn kỳ vọng một mức thu nhập cố định. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ sẽ xem xét chặt chẽ các điều kiện về tài sản đảm bảo, bảo lãnh thanh toán hoặc cam kết mua lại. Tuy nhiên trước khi quyết định đầu tư vào một loại tài sản cụ thể, các chuyên gia quỹ sẽ thẩm định kỹ càng để chọn ra loại tài sản đảm bảo các điều kiện về lợi tức nhằm đầu tư hiệu quả.

 

 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 8.56%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 8.56%

Thông tin chi tiết

SSIAM
Trái phiếu, Công cụ có thu nhập cố định
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/07/2024
Trước 14:40 ngày 22/07/2024
0%
SSIAM
Trái phiếu, Công cụ có thu nhập cố định
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/07/2024
Trước 14:40 ngày 22/07/2024
0%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message