Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Chọn Lọc Phú Hưng Việt Nam (PHVSF)

Giá gần nhất12,254.37 VNDCập nhật ngày 18/07/2024

Quỹ PHVSF đầu tư vào nhiều loại chứng khoán thuộc đa dạng các ngành nghề nhằm giúp nhà đầu tư đạt mục tiêu gia tăng ổn định giá trị tài sản trong trung và dài hạn.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ PHVSF sẽ áp dụng nguyên tắc đầu tư thận trọng với chiến lược đầu tư giá trị. Quỹ có thể phân bổ 100% tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu của những doanh nghiệp niêm yết trên các Sở Giao dịch chứng khoán, có nền tảng tốt, tỷ lệ chi trả cổ tức cao và tiềm năng tăng trưởng tốt. Tùy vào những thay đổi trong cơ cấu kinh tế và môi trường kinh doanh mà Quỹ sẽ nắm giữ cổ phiếu của những nhóm ngành nghề nhất định hoặc chuyển giá trị tài sản ròng dưới hình thức tiền mặt, các khoản tương đương tiền và tài sản có thu nhập cố định nhằm bảo toàn vốn cho nhà đầu tư.


 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 14.25%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 14.25%

Thông tin chi tiết

PHFM
Cổ phiếu niêm yết, Tài sản có thu nhập cố định
Thứ Hai đến Thứ Sáu
22/07/2024
Trước 14:30 ngày 19/07/2024
PHFM
Cổ phiếu niêm yết, Tài sản có thu nhập cố định
Thứ Hai đến Thứ Sáu
22/07/2024
Trước 14:30 ngày 19/07/2024
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message