Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng PVCOM (PBIF)

Giá gần nhất10,548.99 VNDCập nhật ngày 10/04/2024

Quỹ PBIF xây dựng danh mục kết hợp tối ưu và linh hoạt giữa cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định nhằm thực hiện mục tiêu bảo toàn vốn vừa đem lại lợi suất hấp dẫn cho nhà đầu tư .

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Trong điều kiện thuận lợi, quỹ sẽ phân bổ một phần giá trị tài sản ròng vào nhóm cổ phiếu niêm yết, trong đó tập trung vào các cổ phiếu thuộc nhóm VN30. Ngược lại, khi nhận thấy có những yếu tố thiếu tích cực từ thị trường, quỹ sẽ đầu tư 100% tài sản ròng vào tiền gửi có kỳ hạn, tài sản tương đương tiền và các tài sản có thu nhập cố định.

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 5.49%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 5.49%

Thông tin chi tiết

PVCB CAPITAL
Cổ phiếu niêm yết, Trái phiếu CP
Thứ tư
17/04/2024
Trước 14:45 ngày 16/04/2024
PVCB CAPITAL
Cổ phiếu niêm yết, Trái phiếu CP
Thứ tư
17/04/2024
Trước 14:45 ngày 16/04/2024
(Theo tiền)

(Theo tháng)

Xem hiệu suất các Quỹ mở khác
icon-message