Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Triển Vọng NTP (NTPPF)

Giá gần nhất10,436.28 VNDCập nhật ngày 30/05/2024

Chiến lược của quỹ NTPPF là xây dựng danh mục linh hoạt theo từng thời kỳ, trong đó phần lớn tài sản sẽ được phân bổ vào những doanh nghiệp có vốn hóa lớn trên thị trường, mang tính tiêu biểu nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và thu nhập gia tăng bền vững cho các nhà đầu tư.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ NTPPF là quỹ đại chúng đầu tiên quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP (NTP AM) được thiết kế dành cho nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Quỹ kết hợp hài hòa giữa chiến lược đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị, ưu tiên nhóm chứng khoán của các doanh nghiệp đầu ngành, những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao, được định giá hấp dẫn và nhóm chứng khoán có lợi tức ổn định.

Trên cơ sở phân tích và đánh giá tổng thể kinh tế vĩ mô, chu kỳ kinh tế và các yếu tố thị trường, quỹ sẽ chủ động phân bổ danh mục hợp lý nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro cho nhà đầu tư.

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 11.85%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 11.85%

Thông tin chi tiết

NTP AM
Cổ phiếu niêm yết
Thứ Hai đến Thứ Sáu
03/06/2024
Trước 14:30 ngày 31/05/2024
NTP AM
Cổ phiếu niêm yết
Thứ Hai đến Thứ Sáu
03/06/2024
Trước 14:30 ngày 31/05/2024
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message