Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt Mirae Asset Việt Nam (MAFF)

Giá gần nhất12,054.46 VNDCập nhật ngày 19/07/2024

Quỹ MAFF linh hoạt kết hợp các nhóm sản phẩm có mức độ rủi ro từ thấp đến cao nhằm duy trì sự an toàn cho quỹ và tạo lợi nhuận hấp dẫn, cạnh tranh hơn so với các sản phẩm thu nhập cố định khác.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ MAFF phân bổ một tỷ trọng đầu tư hợp lý giữa nhóm tài sản thanh khoản cao và nhóm tài sản thanh khoản vừa. Cụ thể, các sản phẩm trong danh mục quỹ bao gồm: các loại trái phiếu, công cụ có thu nhập cố định và các loại giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng.

Điều này giúp quỹ duy trì được danh mục đầu tư hiệu quả, có thể mang lại lãi suất cạnh tranh vừa có tính thanh khoản tốt.

 Quỹ trái phiếu MAFF phù hợp với những nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận đầu tư bền vững, cao hơn lãi suất tiết kiệm ngắn hạn và đặc biệt không cố định thời gian nắm giữ.


 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 7.86%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 7.86%

Thông tin chi tiết

MIRAE ASSET
Trái phiếu, Công cụ có thu nhập cố định
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/07/2024
Trước 11:00 ngày 22/07/2024
0%
MIRAE ASSET
Trái phiếu, Công cụ có thu nhập cố định
Thứ Hai đến Thứ Sáu
23/07/2024
Trước 11:00 ngày 22/07/2024
0%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message