Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI)

Giá gần nhất17,322 VNDCập nhật ngày 12/04/2024

Quỹ MAFEQI đầu tư đa dạng và có chọn lọc vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thuộc những ngành nghề có tiềm năng tăng trưởng tốt với mục tiêu gia tăng giá trị đầu tư trung, dài hạn.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ MAFEQI được thành lập vào ngày 20/10/2014. Với nền tảng tài chính vững vàng cùng quy trình đầu tư toàn diện, quỹ tập trung chiến lược đầu tư vào các cổ phiếu có yếu tố bền vững nhưng vẫn trong giai đoạn tăng trưởng tốt, đặc biệt là những cổ phiếu trong các ngành ít phụ thuộc vào sự thay đổi của chu kỳ kinh tế như ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, dược phẩm, viễn thông và những công ty tiềm năng khác.  Nhờ đó, ngoài việc tăng trưởng giá trị đầu tư , quỹ MAFEQI còn giúp giảm tối đa các rủi ro về biến động giá trong thời gian đầu tư.

 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 30.78%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 30.78%

Thông tin chi tiết

MANULIFE IM (VN)
Cổ phiếu niêm yết
Thứ tư, Thứ sáu
17/04/2024
Trước 14:30 ngày 16/04/2024
0%
MANULIFE IM (VN)
Cổ phiếu niêm yết
Thứ tư, Thứ sáu
17/04/2024
Trước 14:30 ngày 16/04/2024
0%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

Xem hiệu suất các Quỹ mở khác
icon-message