Chứng chỉ quỹ

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DFVN (DFVN-FIX)

Giá gần nhất11,135.33 VNDCập nhật ngày 16/04/2024

Quỹ DFVN-FIX hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn thông qua việc đầu tư vào các tài sản thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.

Xem thông tin chi tiết công ty quản lý quỹ tại link này

Quỹ DFVN-FIX được thành lập vào ngày 04/02/2021. Quỹ  phân bổ từ 80% giá trị tài sản ròng trở lên vào các tín phiếu, trái phiếu và các công cụ có thu nhập cố định khác. Quỹ trái phiếu DFVN-FIX đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của những nhà đầu tư ngại rủi ro, tìm kiếm sự ổn định và kỳ vọng mức lợi nhuận có thể cao hơn lãi suất ngân hàng.

 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NAV

+ 6.06%
  • 3 tháng
  • 6 tháng
  • 12 tháng
  • 36 tháng
  • Tất cả
+ 6.06%

Thông tin chi tiết

DFVN
Trái phiếu, Chứng khoán khác
Thứ ba
07/05/2024
Trước 14:45 ngày 06/05/2024
0%
DFVN
Trái phiếu, Chứng khoán khác
Thứ ba
07/05/2024
Trước 14:45 ngày 06/05/2024
0%
(Theo tiền)

(Theo tháng)

icon-message